Dokonanie wpisu /Zmiana/Zawieszenie/Wznowienie/Zaprzestanie Działalności Gospodarczej


 

Gmina Dębowiec

Karta informacyjna  -załatwianie sprawy

 

Opis sprawy/zadania

Wpis/Zmiana/Zawieszenie/Wznowienie/Zaprzestanie Działalności Gospodarczej

Kogo dotyczy

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek zgłoszenia do ewidencji

Formularze/wnioski do pobrania

wniosek CEDIG [pdf, ]

lub
Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki
http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Schemat Klasyfikacji Kodów PKD 2007 [pdf,]
Wyjaśnienia kodów PKD 2007 [pdf,]

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Osoba odpowiedzialna

Izabella Rzońca – inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy  – pok. nr 14  ( I piętro  UG)

Termin załatwienia sprawy

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808
    z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje