powrót do strony głównejpowrótKlasztor Misjonarzy Saletynów w Dębowcu

 

 

 

Wraz z przybyciem do Dębowca w 1910 r. księży saletynów stał się on ośrodkiem kultu Matki Bożej z La Salette. Już w 1911 r. zbudowano dom macierzysty (dziś dom rekolekcyjny), a w 1929 r. wzniesiono kalwarię saletyńską.

W latach 1936-1939 wybudowano ko­ściół sanktuaryjny. Budowę nowego domu za­konnego zakończono w 1986 r., zaś w 1996 r. rozbudowano zaplecze Sanktuarium oraz wzniesiono ołtarz polowy. Od 1999 r. funk­cjonuje przy Sanktuarium księgarnia wydanicza i kawiarnia. Wśród róż­nych form duszpasterstwa sanktuaryjnego w Dębowcu na pierwszy plan wysunęły się odpusty wrześniowe. Naj­pierw odbywały się 19 września, czyli w dniu objawienia się Maryi w La Salette, a od 1925 r. pielgrzymi przybywają tu w trzecią niedzielę wrze­śnia. Początkowo odpusty były skromne, gromadziły tylko mieszkańców Dębowca i okolicznych wsi, ale już w 1926 r. przybyło tu 8 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. Po II wojnie światowej ruch pielgrzymkowy stopniowo się nasilał i zaczęły przybywać zorganizowane grupy pielgrzymów. W 1990 r. było ich 1500. Rekordowym okazał się rok 1996, kiedy to została ukoronowana figura Pła­czącej Pani. Cześć Matce, Bożej oddało w tym roku 60 tysięcy wiernych. Najwięcej pielgrzymek krajowych przybywa z diecezji: rzeszowskiej, prze­myskiej, tarnowskiej, krakowskiej i katowickiej, zaś najwięcej zagranicz­nych przyjeżdża z Ukrainy i Słowacji.

Klasztor jest przygotowany na przyjmowanie licznej rzeszy pielgrzymów, posiada około 100 miejsc noclegowych komfortowo wyposażonych. Dzięki Sanktuarium, Dębowiec jest znany w kraju i za granicą. Goszczenie tylu pielgrzymów zobowiązuje mieszkańców i władze gminne do utrzymania porządku w miasteczku.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Źródło:   Krystyna Bielach  „ Kalendarz Dębowiecki ” 2004