powrotpowrót


sytuacja pogodowa
2018.02.16

Wyniki otwartego konkursu dot. realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.02.14

Zaproszenie na targi rolnicze Agro-Park w dniach 3-4 marca 2018 r. w Lublinie

więcej  >>>            

2018.02.14

Urząd Skarbowy w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma przy wysyłce JPK_VAT

więcej  >>>            

2018.02.14

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

więcej  >>>            

2018.02.14

Zaproszenie na szkolenie - płatności bezpośrednie w 2018 r. -w dniu 20 lutego 2018 r.

więcej  >>>            

2018.02.12

Zapytanie ofertowe na usługę gastronomiczną  - Gminny Dzień Dziecka w Dębowcu

więcej  >>>            

2018.02.12

Zapytanie ofertowe na wynajm urządzeń rekreacyjnych -Gminny Dzień Dziecka
w Dębowcu 

więcej  >>>            

2018.02.12

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dot realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.02.08

XVIII Turniej Warcab 100-polowych - Cieklin 2018 - fotorelacja

więcej  >>>            

2018.02.07

Wnioski  o płatności bezpośrednie na 2018 w formie elektronicznej.  W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności.

więcej  >>>            

2018.02.07

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

więcej  >>>            

2018.02.07

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 14 lutego 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>            

2018.02.07

Informacja o wynikach naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

więcej  >>>            

2018.02.07

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź,  stopień 2

więcej  >>>            

2018.02.07

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 

więcej  >>>            

2018.02.06

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -18°C , stopień 1

więcej  >>>            

2018.02.02

Uchwała dot. kryteriów i punktacji oraz dokumentów potrzebnych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Uchwała dot. kryteriów i punktacji oraz dokumentów potrzebnych w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Zarządzenie dot. terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Zarządzenie dot. terminów składania dokumentów do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>> 

2018.02.02

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, stopień 2

więcej  >>>            

2018.01.30

Informacja o projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

więcej  >>>            

2018.01.30

Zawiadamia się rolników, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego mozna składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

więcej  >>>            

2018.01.30

Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej dot realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.01.26

Wyniki zapytania ofertowego na pielęgnację i konserwację drzewa stanowiącego pomnik przyrody w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>            

2018.01.23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

więcej  >>>            

2018.01.18

Zapytanie ofertowe na Pielęgnację i konserwację drzewa stanowiącego pomnik przyrody
w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>            formularz oferty  >>>     

2018.01.18

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 z dnia 18.01.2018 r. - silny wiatr, stopień 2

więcej  >>>         

2018.01.16

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 i 6 z dnia 16.01.2018 r. - silny wiatr, opady  marznącego deszczu lub mżawki stopień 1

więcej  >>>         

2018.01.16

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta w Jaśle na temat wsparcia na założenie działalności gospodarczej.

więcej  >>>         

2018.01.16

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotyczaca rejestrów wyborców.

więcej  >>>         

2018.01.16

Przedsiębiorco przypominamy o obowiazku wpłat na fundusz promocji,

więcej  >>>         

2018.01.15

Zaproszenie na XVIII  Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec  04.02.2018 r - Publiczne Gimnazjum w Cieklinie

więcej  >>>         

2018.01.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 z dnia 11.01.2018 r. - opady marznące  stopień 1

więcej  >>>         

2018.01.08

Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną
więcej  >>>

2018.01.04

wykazu nieruchomości stananowiacych własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży - działki Duląbka
więcej  >>>

rok 2018

2017.12.29

W dniu 2 stycznia 2018 r. ( wtorek) ZGK w Dębowcu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

2017.12.27

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 137 z dnia 27.12.2017 r. - silny wiatr stopień 1

więcej  >>>         

2017.12.27

W dniu 2 stycznia 2018 r. ( wtorek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy
więcej  >>> 

2017.12.27

W dniach od 30 grudnia 2017 r. do 02 stycznia 2018 r. w wyjatkowych przypadkach (dotyczy zgonów) informacje można uzyskać pod nr tel. 661851769  

2017.12.22

Jubileusz Złotych Godów par z terenu Gminy Dębowiec 

więcej  >>>         

2017.12.22

Harmonogram wywozu śmieci na I półrocze 2018 rok

więcej  >>>         

2017.12.22

Spotkanie wigilijne dla osób starszych  i samotnych w Gminie Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.21

Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Dębowiec oraz Przewodniczącej Rady Gminy

więcej  >>>         

2017.12.21

Komunikat meteorologiczny Nr 132 z dnia 21.12.2017 r. - opady marznące  stopień 1

więcej  >>>         

2017.12.21

Prezentacja Projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski

więcej  >>>         

2017.12.20

Komunikat meteorologiczny Nr 2 z dnia 20.12.2017 r. - opady marznące 

więcej  >>>         

2017.12.18

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.18

wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dębowiec 1/2016 - teren eksploatacji kruszywa, Dębowiec 2/2016 - teren eksploatacji kruszywa

więcej  >>>         

2017.12.18

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 28 grudnia 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>     

2017.12.18

W dniu 20.12.2017 r. (tj. środa ) Urząd Gminy będzie czynny do godz 15:00.
Przepraszamy za utrudnienia

   

2017.12.14

Wyniki konkursu plastycznego "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec.

więcej  >>>         

2017.12.14

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 128 z dnia 14.12.2017 r. - silny wiatr stopień 2

więcej  >>>         

2017.12.13

Informacja z przeprowadzonych konsultacji na realizację zadań publicznych Gminy Dębowiec
na 2018 rok

więcej  >>>         

2017.12.12

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.12

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dębowiec 1/2016 - teren eksploatacji kruszywa, Dębowiec 2/2016 - teren eksploatacji kruszywa

więcej  >>>         

2017.12.12

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92 z dnia 12.12.2017 r. - roztopy stopień 2

więcej  >>>         

2017.12.12

Segregacja odpadów- informacja jak segregować śmieci

więcej  >>>         

2017.12.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 125 z dnia 11.12.2017 r. - silny wiatr stopień 3

więcej  >>>         

2017.12.08

Szkoły stawiają na jakość kształcenia. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów
i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne  a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych

więcej  >>>         

2017.12.08

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124 z dnia 08.12.2017 r. - opady śniegu stopień II

więcej  >>>         

2017.12.07

Informacja Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego

więcej  >>>         

2017.12.05

Obwieszczenie dla mieszkańców dotyczące zimowego utrzymania porządku i czystości chodników

więcej  >>>         

2017.12.05

Zaproszenie na konsultacje społeczne "Roczny Program współpracy Gminy Dębowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadz. działalność pożyt. publ. na 2018 r."

więcej  >>>         

2017.12.04

Zaproszenie na "Międzynarodowe Targi  Produktów i Żywności Wysokiej Jakości " Ekogala

więcej  >>>         

2017.11.29

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 6 grudnia 2017 r. godz 10:00  

więcej  >>>         

2017.11.24

Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dębowiec  

więcej  >>>         

2017.11.17

Zapytanie ofertowe na realizacje usługi gastronomicznej - oferty do dnia 30.11.2017 r.

więcej  >>>         

2017.11.16

Zaproszenie na  "Motomikołajki" - 2 grudnia 2017 r. plac obok Bazyliki NMP w Dębowcu

więcej  >>>         

2017.11.15

Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada - fotorelacja

więcej  >>>         

2017.11.08

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 14 listopada 2017 r. godz 16:00

więcej  >>>         

2017.11.07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent ds. kultury, promocji, sportu
i turystyki  

więcej  >>>         

2017.10.31

Zaproszenie na obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada 

więcej  >>>         

2017.10.31

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>         

2017.10.27

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 30 października 2017 r. godz 16:00

 więcej  >>>         

2017.10.27

Z soboty na niedzielę z 28 na 29 października przestawiamy zegarki z godziny 3.00 na 2.00. Oznacza to, że w najbliższy weekend cieszyć się będziemy dodatkową godziną snu.

2017.10.27

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>                    

2017.10.26

AGRO Ubezpieczenia - ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objetych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

więcej  >>>                    


2017.10.24

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>           


2017.10.13

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>           

2017.10.13

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 20 października 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>                    

2017.10.05

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o przystąpieniu do sporządz. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 1/2017"

więcej  >>>                    

2017.10.04

Ostrzeżenia meteo:  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

więcej  >>>                    

2017.09.29

Zaproszenie na Bieg Beskidnika w Foluszu - 1 października 2017 r.

więcej  >>>                    

2017.09.28

Zaproszenie na event sportowy do Cieklina 30 września 2017 r. 

więcej  >>>                    

2017.09.28

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 29 września 2017 r. godz 9:30

więcej  >>>                    

2017.09.25

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. podatków lokalnych
i podatku VAT

więcej  >>>                    

2017.09.20

Ostrzeżenia meteo:  intensywne opady deszczu  od 2017-09-20 20:00:00 do 2017-09-22 08:00:00 stopień 2

więcej  >>>                    

2017.09.13

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

więcej  >>>                    

2017.09.13

prognoza zagrożeń meteo  - silny wiatr: od 2017-09-14 07:30:00 do 2017-09-15 07:30:00
stopień 1

więcej  >>>                    

2017.09.13

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 14 wrzesnia 2017 r. godz 16:00

więcej  >>>                    

2017.09.12

Jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 21 - 30 września 2017 r.

więcej  >>>                    

2017.09.11

Uroczystości Odpustowe w Dębowcu ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu 4-17 września 2017 (program )

więcej  >>>                    

2017.09.07

Zaproszenie osób niepełnosprawnych do projektu pn. "Podkarpacka Motywa(k)cja Osób Niepełnosprawnych"

więcej  >>>                    

2017.09.06

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A lub B - w ramach projektu "Praca bez barier Akademia Umiejetności Językowych"

więcej  >>>                    

2017.09.05

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczące wniosków o udzielenie pomocy

więcej  >>>                    

2017.09.05

ogłoszenie dotyczące poszukiwań przez rodzinę miejsca pochówku zołnierza

więcej  >>>                    

2017.09.05

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór
na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”

więcej  >>>                    

2017.09.05

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

więcej  >>>                    

2017.09.01

Gminne Dożynki w Woli Dębowieckiej  27.08.2017 r. - relacja z imprezy

więcej  >>>                    

2017.08.25

Ostrzeżenie meteo  - Burze: od 2017-08-27 07:30:00 do 2017-08-28 07:30:00
stopień 1

więcej  >>>                    

2017.08.25

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>                    

2017.08.22

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 29 sierpnia 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>                    


2017.08.22

WKU w Jaśle zaprasza do naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) 

więcej  >>>                    


2017.08.14

W dniu 14.08.2017 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz 14:30, za utrudnienia przepraszamy

więcej  >>>                    

2017.08.14

Bezpłatne szkolenia komputerowe - projekt realizowany przez OPTeam SA!

więcej  >>>                    

2017.08.10

Informacja o naborze na stanowiska Dyrektora Biura i Głównego Księgowego Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim

więcej  >>>                    

2017.08.09

Zaproszenie na  Gminne Dożynki do Woli Dębowieckiej w dniu 27.08.2017 r.

więcej  >>>                    

2017.08.09

Od dnia 21 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r można pobierać wnioski o stypendia szkolne
na rok szkolny 2017/2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w godzinach pracy urzędu

więcej  >>>                    

2017.08.09

Ostrzeżenie meteo Nr 95 - Upał od 2017-08-09 14:00:00 do 2017-08-11 19:30:00 ,
stopień 3

więcej  >>>                    

2017.08.07

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2017 r.

więcej  >>>                      wniosek >>>

2017.08.02

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

więcej  >>>

2017.08.02

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie oraz artystka Maria Kondrad zapraszają na wystawę malarstwa pt. „WIELOSOBECNOŚCI”. 

więcej  >>>

2017.08.02

Zapytanie ofertowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu na zakup i dostarczenie gorących jednodaniowych posiłków na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy

więcej  >>>

2017.08.01

Zmiana stawek opłaty za śmieci obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r.

więcej  >>>

2017.08.01

Poradnik jak przygotować sie na upał

więcej  >>>

2017.08.01

Informacja o projekcie pn "Budowa boiska sportowego etap II w miejscowości Cieklin"

więcej  >>>

2017.07.31

Upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia o godz 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe

więcej  >>>

2017.07.31

Ostrzeżenie meteo Nr 92 - Upał od 2017-07-30 12:00:00 do 2017-08-05 20:00:00 ,
stopień 3

więcej  >>>           

2017.07.27

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że od 1 sierpnia rodzice będą mogli zacząć składać wnioski o przyznanie świadczeń na dzieci z Programu 500 +, Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018.

więcej  >>>           

2017.07.20

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87 z dnia 19.07.2017 r. - upał stopień II

więcej  >>>           

2017.07.20

Obwieszczenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Dębowiec  w dniu 25 lipca 2017 r.

więcej  >>>           

2017.07.19

Fotorelacja z Dni Dębowca które odbyły się w dniu 9 lipca 2017 r.

więcej  >>>           

2017.07.18

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem
budynek - Majscowa

więcej  >>>           

2017.07.18

List Prezesa KRUS dot . wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych

więcej  >>>           

2017.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85 z dnia 11.07.2017 r. - burze z gradem stopień II

więcej  >>>           

2017.07.11

Bezpłatna analiza próbek gleby dla rolników z Gminy Dębowiec

więcej  >>>           

2017.07.10

XXX Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych  10-14.07.2017 r.

więcej  >>>           

     

2017.07.05

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uroszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych połozonych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>    

2017.07.04

INNNOVO Innowacje w biznesie sp. z o.o zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pn. „Twoja szansa – Nowe kwalifikacje zawodowe” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

więcej  >>>           

2017.06.30

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec - działka w Majscowej

więcej  >>>           

2017.06.29

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej  >>>           

2017.06.28

Ostrzeżenie meteorologiczne - silne burze z gradem stopień zagrożenia 2

więcej  >>>           

2017.06.20

Komunikat KBW w Krośnie dotyczący konsultacji w sprawie nowych kart do głosowania

więcej  >>>           

2017.06.20

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno szkoleniowe dot. naboru wniosków o powierzenie grantów

więcej  >>>           

2017.06.19

Zaproszenie na Dni Dębowca - 9 lipca 2017 r. - stadion sportowy

więcej  >>>           

2017.06.19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa -przedłużenie terminu

więcej  >>>           


2017.06.14

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec  w dniu 28 czerwca 2017 r.

więcej  >>>           


2017.06.09

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>           

2017.06.06

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69 Silne burze z gradem, stopień 2
Ważność: od 2017-06-06 13:18:00 do 2017-06-07 04:00:00

więcej  >>>           


2017.06.06

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>           


2017.06.06

Gminny Dzień Dziecka -impreza odbyła się 04 czerwca na stadionie gminnym w Dębowcu

więcej  >>>           

2017.06.01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa

więcej  >>>           


2017.05.30

II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu fotorelacja

więcej  >>>           

2017.05.30

Obwieszczenie  Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>           

2017.05.30

26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

więcej  >>>           

2017.05.26

Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy - szkolenia zawodowe

więcej  >>>           

2017.05.26

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej  >>>           


2017.05.23

Zaproszenie II Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Dębowcu - 28 maja 2017 r.

więcej  >>>           

2017.05.17

Zaproszenie na Dzień Dziecka  w dniu 4 czerwca 2017 r - stadion w Dębowcu

więcej  >>>             regulamin >>>

2017.05.15

VII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

więcej  >>> 

2017.05.15

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”- Gminne Święto Strażaka

więcej  >>> 

2017.05.11

Zawiadomienie dla mieszkańców sołectwa Majscowa

więcej  >>> 

2017.05.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -11 maja  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>>               


2017.05.04

zapytanie ofertowe na zorganizowanie imprezy plenerowej "Dni Dębowca 2017 "

więcej  >>>                       załączniki  >>>

         

2017.05.04

wyniki zapytania ofertowego dotyczące obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej pn.: „Gminny Dzień Dziecka

 więcej  >>>              

2017.04.27

Informacja o wyłożeniu szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

 więcej  >>>              

2017.04.25

Usługi szkoleniowe - program wsparcia z funduszy unijnych

 więcej  >>>              

2017.04.25

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja - początek uroczystości godz. 9:00

 więcej  >>>             

2017.04.25

Konkurs fotograficzny:  Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna
w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w IX Międzygminnym Konkursie Fotograficznym
pt.: "Małe Cuda Gminy Dębowiec"

więcej  >>>              regulamin  >>>

2017.04.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -26 kwietnia  2017 r /środa/ godz 16:00

więcej  >>> 

2017.04.19

Wystawa fotografii Konrada Miareckiego pt. „Maroko - orientalny zakątek świata”

więcej  >>> 

2017.04.19

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej na terenie gminy obręb Wola Cieklińska

więcej  >>> 

2017.04.13

W dniu 14.04.2017 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00


2017.04.07

Ogłoszenie wykazu nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do sprzedaży ( miejscowość Radość )

więcej  >>> 

2017.04.05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych     z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

więcej  >>> 

2017.04.05

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego w miejscowościach Dzielec i Dębowiec

więcej  >>> 

2017.04.03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds księgowych

więcej  >>> 

2017.04.03

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia  Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków potrwa do 9 kwietnia br.

więcej  >>> 


2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Dębowcu

więcej  >>> 

2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobryni

więcej  >>> 

2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej

więcej  >>> 

2017.03.30

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postep. rekrutacyjnego
do  przedszkoli  i oddziałów przedszk. w publicznych szkołach podst. na rok szkolny 2017/2018

więcej  >>> 

2017.03.30

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postęp. rekrutacyjnego do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

więcej  >>> 


2017.03.24

List Prezesa KRUS dot. bezpieczeństawa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami roślin

więcej  >>> 

2017.03.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -30 marca  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>> 

2017.03.23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

więcej  >>> 

2017.03.23

ogłoszenie wykazu nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Debowiec przeznaczonej
do sprzedaży

więcej  >>>

2017.03.21

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkoł podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

więcej  >>>

2017.03.21

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Dębowiec zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich, 29 marca 2017 roku (środa) w godzinach od 09:30 do 12:00 w Urzędzie Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2017.03.20

zaproszenie na szkolenie "Dopłaty bezpośrednie w 2017 r." - 23 marca 2017 r. w budynku starej szkoły w Dębowcu  o godz. 10:00

więcej  >>>

2017.03.20

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do III Edycji rekrutacji
do projektu „BIZNES INICJATOR”  termin przyjmowania zgłoszeń od 28.03.2017 r 
do 10.04.2017 r.

więcej  >>>

2017.03.20

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

więcej  >>> 

2017.03.20

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>> 

2017.03.16

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -23 marca  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>> 

2017.03.16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego

więcej  >>> 

2017.03.16

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej pn.: „Gminny Dzień Dziecka

więcej  >>>              załączniki  >>>

2017.03.16

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -20 marca  2017 r /poniedziałek/ godz 16:00

więcej  >>>

2017.03.03

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy
w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów
rolnych do pierwszego nabywcy

więcej  >>>

2017.03.03

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu urządzeń rekreacyjnych

więcej  >>>

2017.03.01

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -8 marca  2017 r /środa/ godz 10:00

więcej  >>>

2017.02.22

 XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

więcej  >>>

2017.02.22

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości zmiany od dnia 1 stycznia 2017 r. 

więcej  >>>

2017.02.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 23 lutego 2017 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2017.02.13

Dotacje na założenie firmy - projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

więcej  >>>

2017.02.13

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 20 lutego 2017 r /poniedziałek/ godz 10:00

więcej  >>>

2017.02.07

Informacja o szkoleniu dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin

więcej  >>>

2017.02.07

Zaproszenie na badanie ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy )

więcej  >>>

2017.02.03

10 lutego 2017 roku o godz.18.00 w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Snycerstwo - nowa pasja”.

więcej  >>>

2017.02.03

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

więcej  >>>

2017.02.02

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 03 lutego 2017 r /czwartek/ godz 8:30

więcej  >>>

2017.02.01

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy  - działki
w Łazach Dębowieckich

więcej  >>> 

2017.01.31

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku można składać od 1 lutego do 28 lutego 2017 r.
więcej  >>> 

2017.01.31

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie obowiązku złożenia w terminie do 15 marca 2017 roku sprawozdań o odpadach.
więcej  >>> 

2017.01.26

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.
więcej  >>> 

2017.01.26

ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz
więcej  >>> 

2017.01.26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
więcej  >>> 

 

2017.01.24

Zapytanie ofertowe dot. opracowania analizy efektywności kosztowej dla operacji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowiec"
więcej  >>> 

 

2017.01.21

ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące
więcej  >>> 

2017.01.20

XVII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec - relacja, wyniki
więcej  >>> 

2017.01.10

ostrzeżenie meteorologiczne - mrozy
więcej  >>> 

2017.01.10

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2017.01.10

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 12 stycznia 2017 r. /czwartek/ godz 8:30

więcej  >>>

2017.01.05

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej
więcej  >>> 

2017.01.05

ostrzeżenie meteorologiczne - mrozy
więcej  >>> 

2017.01.04

Nabór na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków od dnia 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.
więcej  >>>   deklaracja >>>

2017.01.04

ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - intensywne opady śniegu
więcej  >>> 

2017.01.03

Zaproszenie na XVII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego
więcej  >>>   regulamin >>>

Rok 2017

2016.12.30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogowych
więcej  >>>

2016.12.29

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

więcej  >>>

 

2016.12.29

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2016 r. kasa będzie czynna do godziny 10:30

 

2016.12.27

Rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

więcej  >>>

2016.12.23

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  w p r o w a d z a  od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

więcej  >>>

2016.12.19

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 grudnia 2016 r /czwartek/ godz 9:00

więcej  >>>

 

2016.12.09

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101 prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

więcej  >>>

2016.12.09

Nabór wniosków do projektu: "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - fotowoltaika i kolektory słoneczne

do pobrania :
 

- wystąpienie do mieszkańców

- regulamin uczestnictwa w projekcie

- opis instalacji

- deklaracja

2016.12.08

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. topola mieszańcowa szt 2 w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>

2016.12.02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że trwają zaawansowane prace nad opracowaniem dokumentów programowych regulujących zasady i wymogi uczestnictwa mieszkańców w Projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE. Planowany termin naboru deklaracji przystąpienia do ww. Projektu: 12-23.12.2016 r. Zaznaczyć należy, że nie termin złożenia deklaracji będzie decydował o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu, ale suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji wniosków mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

2016.12.02

25 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Dębowcu odbył się XI Gminny Turniej Czytelniczy, zadaniem uczestników było wykazanie się znajomością życia i twórczości Henryka Sienkiewicza

więcej  >>>

2016.12.02

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu otrzymała na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – kwotę dotacji: 6 000 zł korzystając z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

więcej  >>>

2016.12.02

obwieszczenie dotyczące usuwania śniegu, błota pośniegowego z chodników

więcej  >>>

 

2016.12.01

zaproszenie na targi EKOGALA - Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości 9-10 grudnia 2016 r. w Jasionce koło Rzeszowa

więcej  >>>

2016.11.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 listopada 2016 r /środa/ godz 10:00

więcej  >>>

 

2016.11.17

Informacja prezesa KRUS dot. umowy ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS pod adresem: ekrus.gov.pl

więcej  >>>

2016.11.17

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 18 listopada 2016 r /piątek/ godz 8:00

więcej  >>>

2016.11.16

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

przedsiębiorczość  >>>              infrastruktura  >>>

2016.11.15

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany :

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec,
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 1/2016-teren eksploatacji kruszywa", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 2/2016-teren eksploatacji kruszywa"
więcej  >>>

2016.11.15

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie oraz autorka Urszula Hűbner zapraszają na wystawę pt. „Twórczość różnorodna”.

więcej  >>>

2016.11.07

Zaproszenie na uroczystości 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>

2016.11.07

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

więcej  >>>

 

2016.10.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 31 października 2016 r /poniedziałek/ godz 10:00
więcej  >>>

2016.10.12

Zaproszenie na szkolenie dla rolników w dniu 19 października 2016 r w Cieklinie
więcej  >>>

2016.10.12

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle
więcej  >>>

2016.10.05

Ostrzeżenie Służby Celnej dotyczące zatrucia  i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu
więcej  >>>

2016.10.04

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie" - udział w projekcie Gminy Dębowiec
więcej  >>>

2016.10.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 05 października 2016 r /środa/ godz 16:00
więcej  >>>

-------------------------------------------------------------

2016.10.04

Ostrzeżenie meteo Nr 57  prognozowane są wzrosty poziomu wody,  Stopień zagrożenia: 2

więcej  >>>

-------------------------------------------------------------

2016.10.03

Ostrzeżenie meteo Nr 78   Zjawisko: Intensywne opady deszczu  Stopień zagrożenia: 2

więcej  >>>

2016.09.20

zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia : "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" przy realizacji zadania pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.09.20

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie planowane jest od 26 września do 5 października 2016 r.
więcej  >>>

2016.09.18

informacja:  Od 16 września Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski od producentów mleka
więcej  >>>

2016.09.12

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 16 września 2016 r /piątek/ godz 11:00
więcej  >>>

2016.09.12

15 września 2016 w Dębowcu odpust wrześniowy ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w 170 rocznicę objawienia i 20 rocznicę koronacji.

więcej  >>>

2016.08.30

Zaproszenie do udziału w projekcie "Przedsiębiorczość jest kobieca"

więcej  >>>

2016.08.26

Dożynki Gminne 21 sierpnia 2016 r. godz 15:00 w Woli Cieklińskiej - fotorelacja

więcej  >>>

2016.08.26

Od 2 września startuje projekt "KULTURA NA WIDOKU" portal, który daje możliwość pobierania na smartfony i inne urządzenia mobilne utworów z różnych dziedzin sztuki i rozrywki
zasoby z legalnych źródeł – łącznie ponad 1100 treści multimedialnych.  Materiały będzie można pobierać codziennie, przez pięć tygodni, aż do 8 października br.

więcej  >>>

2016.08.26

Informacja o badaniach środowiskowych na terenie gminy

więcej  >>>

2016.08.26

Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

więcej  >>>

2016.08.25

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny
więcej  >>>

2016.08.23

Zaproszenie na "Mistrzostwa Polski Juniorów w konkurencji TREC PTTK,
Zawody TREC PTTK SENIORÓW" - Stajnia BESKID w Dębowcu miejsce zawodów "Bacówka" 27-28 sierpnia 2016 r.
więcej  >>>

2016.08.19

Rejestracja i zmiana w CEIDG jest bezpłatna
więcej  >>>

2016.08.08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogowych
więcej  >>>

2016.08.04

Gmina Dębowiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: Przebudowa budynku gimnazjum i dobudowa przedszkola w Dębowcu
więcej  >>>

2016.08.04

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. świerk szt 10. w miejscowości Duląbka
więcej  >>>

2016.08.04

Badanie ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy)
więcej  >>>

2016.08.04

Zaproszenie na Dożynki Gminne 21 sierpnia 2016 r. godz 15:00 w Woli Cieklińskiej

więcej  >>>

2016.08.02

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych na dożywianie dzieci do trzech szkół na terenie gminy
więcej  >>>

2016.08.01

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.28

Informacja
W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych na okres 1 minuty
i emitowanie dźwięku ciągłego
więcej  >>>

2016.07.28

Ostrzeżenie meteo  Nr 65 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
więcej  >>>

2016.07.27

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w okresie od dnia 16.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r.

więcej  >>>

2016.07.27

Ostrzeżenie meteo  Nr 64 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

więcej  >>>

2016.07.25

Ostrzeżenie meteo  Nr 62 Zjawisko: Upał, Stopień zagrożenia: 2 Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C.

więcej  >>>

2016.07.21

Telefoniczna informacja medyczna : 17 194-39
więcej  >>>

2016.07.21

Informacja KRUS o wymiarze składek za III kwartał 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.21

Ogłoszenie o sprzedaży drewna gat. modrzew europejski szt 4. w miejscowości Dębowiec
więcej  >>>

2016.07.21

Zaproszenie na Galicyjski Jarmark - 6 sierpnia 2016 r. w Kołaczycach
więcej  >>>

2016.07.14

Ostrzeżenie meteo  Nr 60 Zjawisko: Intensywne opady deszczu, Stopień zagrożenia: 2
więcej  >>>

2016.07.13

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 14 lipca 2016 r /czwartek/ godz 15:00
więcej  >>>

2016.07.13

Apel Prezesa KRUS do rolników - lato 2016
więcej  >>>

2016.07.07

Informacja o spotkaniu informacyjnym w Jaśle - "Fundusze europejskie na opiekę żłobkową
i edukację przedszkolną"

więcej  >>>

2016.07.07

Informacja o lokalnych zagrożeniach oraz dotyczące letniego wypoczynku
więcej  >>>

2016.07.01

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.01

VIII Międzygminny Konkurs Fotograficzny Szukaj wiatru w polu … przestrzeń, ruch, dynamika”- wyniki
więcej  >>>

2016.07.01

Konsultacje społeczne dot. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2016.06.28

Zaproszenie na Dni Dębowca - 10 lipca 2016 r /niedziela/  od godz 16:00
więcej  >>>

2016.06.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 czerwca 2016 r /środa/ godz 10:00
więcej  >>>

2016.06.22

Galicyjski Rynek Produktów Regionalnych - zgłoszenia produktów do dnia 14 lipca 2016 r.
więcej  >>>

2016.06.22

Zaproszenie na IX Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze - Skołyszyn 25.06.2016 r.
więcej  >>>

2016.06.22

Ostrzeżenie meteo  Nr 49 Zjawisko: upał, Stopień zagrożenia: 2
więcej  >>>

2016.06.20

Ostrzeżenie meteo  Nr 47 Zjawisko: Burze z gradem, Stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2016.06.20

PODR Boguchwała zaprasza na Dni Otwartych Drzwi oraz XVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych- wyjazd rolników w dniu 26.06.2016 r- zapraszamy
więcej  >>>

2016.06.17

Ostrzeżenie meteo  Nr 45 Zjawisko: Burze z gradem, Stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2016.06.17

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle -21.06.2016 r. Kołaczyce

więcej  >>>

2016.06.16

List prezesa KRUS -"Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo "

więcej  >>>

2016.06.15

Ostrzeżenie meteo nr 43 - Burze z gradem, stopnień zagrożenia 1

więcej  >>>

2016.06.07

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
więcej  >>>

2016.06.06

Informacja o przeprowadzeniu treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania w dniach 7-9 czerwca między godz. 9:00 a 15:00
więcej  >>>

2016.06.06

Zaproszenie na Piknik Rowerowy do Folusza  termin - 19.06.2016 r start godz 15:00
więcej  >>>

2016.06.06

Noc Bibliotek 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu
więcej  >>>

2016.06.02

Ostrzeżenie meteo nr 18 - intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2016.06.01

XXIX Saletyńskie Spotkanie Młodych - 27-30 czerwca 2016 r
więcej  >>>

2016.06.01

Zaproszenie do udziału w konkursie "Upiększajmy nasze obejścia" termin zgłoszeń do 20.06.2016r
więcej  >>>

2016.05.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 31 maja 2016 r /wtorek/ godz 15:00

więcej  >>>

2016.05.23

Muzeum Historii Polski zaprasza na ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - "Małe Wielkie Historie".

link do strony: www.muzhp.pl

2016.05.20

Zaproszenie na Gminy Dzień Dziecka w dniu 5 czerwca 2016 r.-stadion sportowy w Dębowcu
więcej  >>>

2016.05.20

Zaproszenie na X Piknik Rodzinny w dniu 24 maja 2016 r.-Publiczne Gimnazjum w Dębowcu

więcej  >>>

2016.05.10

Konkurs ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Dębowiec i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

więcej  >>>

2016.05.10

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na pełną wrażeń Noc Muzeów, która odbędzie się 14 maja 2016 r

2016.05.06

Zaproszenie na I Diecezjalną i XIII Powiatową Pielgrzymka Strażaków do Dębowca - 8 maja

więcej  >>>

2016.05.06

informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.05.02

Zaproszenie na badania mammograficzne w Dębowcu w dniu 18 maja 2016 r.
więcej  >>>

2016.05.02

Zaproszenie na Gminy Dzień Dziecka w dniu 5 czerwca 2016 r.-stadion sportowy w Dębowcu
więcej  >>>

2016.04.29

W dniu 2 maja 2016 roku Urząd Gminy Dębowiec czynny będzie do 13:30
 

2016.04.25

Zaproszenie na obchody 225. Rocznicy Konstytucji 3 Maja
więcej  >>>

2016.04.25

Zaproszenie na I Diecezjalną i XIII Powiatową Pielgrzymka Strażaków do Dębowca - 8 maja

więcej  >>>

2016.04.19

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec

działka w Dębowcu

więcej  >>>

2016.04.14

Ostrzeżenie meteo nr 29 - intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2016.04.11

Zaproszenie na spotkanie poświęcone Zbrodni Katyńskiej, które odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r. o godzinie 19:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

więcej  >>>  

2016.04.11

Zaproszenie na Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: "Szukaj wiatru w polu … przestrzeń, ruch, dynamika"

więcej  >>>   regulamin >>>

2016.04.08

Ostrzeżenie meteo nr 27 - burze z gradem

więcej  >>>

2016.04.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 7 kwietnia 2016 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2016.03.24

życzą:

Wójt Gminy Dębowiec - Zbigniew Staniszewski
Przewodnicząca Rady Gminy - Teresa Pachana

2016.03.21

Powrót "Wyklętych"- konferencja w Cieklinie 18 marca 2016 r.

więcej  >>>

2016.03.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 14 marca 2016 r /poniedziałek/ godz 9:00

więcej  >>>

2016.03.07

Zaproszenie na konkurs plastyczny organizowany przez KRUS- " Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje"

więcej  >>>

Zaproszenie na VI ogólnokrajowy konkurs organizowany przez KRUS- "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

więcej  >>>

2016.03.04

Zaproszenie na szkolenie:  dopłaty bezpośrednie - 9 marca 2016r godz 10:00 w UG Dębowiec

więcej  >>>

2016.03.03

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży

więcej  >>>

2016.03.03

Infolinia i wzory dokumentów do Programu 500+ świadczenie wychowawcze -PUW Rzeszów

więcej  >>>

2016.03.02

Zaproszenie na wystawę "Pisanki ażurowe" dnia 11 marca 2016 r. godz 18:00
Muzeum Narciarstwa  w Cieklinie

więcej  >>>

2016.03.02

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych - Duląbka

więcej  >>>
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec - Duląbka
więcej  >>>
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych - Łazy Dębowieckie

więcej  >>>

2016.02.24

Obwieszczenie o wyłożeniu  do publicznego wglądu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.02.23

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec

więcej  >>>

2016.02.19

PODR w Boguchwale zaprasza na szkolenie dla rolników 26.02.2016 w UG Dębowiec godz 10

więcej  >>>

2016.02.15

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

więcej  >>>

2016.02.09

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 Zjawisko: Silny wiatr  Stopień zagrożenia: 2     

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
w porywach do 100 km/h, z kierunków południowych. Prawdopodobieństwo: 90%
 

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-02-09 15:00 do 2016-02-10 06:00  Czas wydania: 2016-02-09 07:04:00
Synoptyk: Łukasz Kiełt

2016.02.08

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do wynajmu.

więcej  >>>

2016.02.03

Zaproszenie na Turniej Warcab 100 polowych o Puchar Wójta Gminy -14 luty 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.29

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich - 26 lutego 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.27

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.25

Ostrzeżenie meteorologiczne marznące opady, drogi śliskie - od 25.01.2016 r. godz 16:00
do 26.01.2016 r. godz 07:00

2016.01.22

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - silny mróz

więcej  >>>

2016.01.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 27 stycznia 2016 r /środa/ godz 9:00

więcej  >>>

2016.01.18

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Jasielskiego informacje

więcej  >>>

2016.01.18

Konkurs fotograficzny "Cztery Pory Roku na Podkarpaciu" - organizator PODR w Boguchwale

więcej  >>>

2016.01.15

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego

więcej  >>>

2016.01.12

spotkanie na temat dotacji na własną mikroelektrownię fotowoltaiczną
więcej  >>>

Rok 2016

2015.12.31

Wigilijne spotkanie opłatkowe w Gminie Dębowiec
więcej  >>>

2015.12.30

Informacje - stan wolnych oraz zajętych miejsc noclegowych w Schroniskach/Noclegowniach
więcej  >>>

2015.12.29

Informacje meteorologiczne na najbliższe dni dla województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2015.12.28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowiec - od I do VI 2016 roku
więcej  >>>

2015.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2015 r /środa/ godz 10:00
więcej  >>>

2015.12.14

W dniu 24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy w Dębowcu  będzie nieczynny

więcej  >>>

2015.12.14

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Dębowiec

więcej  >>>

2015.12.11

Kampania "Tworzymy Atmosferę" upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce

więcej  >>>

2015.12.11

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.12.11

Zaproszenie na "III Mikołajkowy Turniej Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej o puchar Wójta Zbigniewa Staniszewskiego" w Zarzeczu 16 grudnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.12.10

X Gminny Turniej Czytelniczy - relacja z turnieju

więcej  >>>

2015.12.07

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

więcej  >>>

2015.12.02

Zaproszenie na Zabawę Sylwestrową do Cieklina

więcej  >>>

2015.12.02

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2015.11.26

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2015/2016

więcej  >>>

2015.11.25

Wypłaty ARiMR w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Trwa wypłata ONW
i płatności rolnośrodowiskowych

więcej  >>>

2015.11.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 2 grudnia 2015 r /środa/ godz 09:00
więcej  >>>

2015.11.17

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

więcej  >>>

2015.11.09

Zaproszenie do udziału w obchodach -  Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada

więcej  >>>

2015.10.26

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015 r.  - wyniki

więcej  >>>

2015.10.20

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż w dniu 25 października nastąpi zmiana czasu
na "zimowy" ( zmiana wskazań zegarów z godziny 3 na godzinę 2 )

więcej  >>>

2015.10.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 28 października 2015 r /środa/ godz 09:00
więcej  >>>

2015.10.19

Ostrzeżenie meteorologiczne: intensywne opady deszczu  stopień: 1  
więcej  >>>

2015.10.14

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych oraz składy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów

więcej  >>>

2015.10.13

Zaproszenie na wystawę malarstwa Bogusława Przepióry pt. „Daleko i blisko”. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 16 października 2015 r. o godzinie 18:00.
więcej  >>>

2015.10.13

Spoty informacyjne linki Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 :

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

2015.10.09

Informacja o treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania w dniach 13-15.X.2015 r.
więcej  >>>

2015.10.08

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie przetargowej oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej  >>>

2015.10.03

„ Książki naszych marzeń” rządowy projekt w ramach którego Gmina otrzymała dotację
od Wojewody na zakup książek w wysokości 8 770,00 zł
więcej  >>>

2015.10.02

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 05.10.2015 r. o godz 11:00

więcej  >>>

2015.09.25

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.09.21

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020

więcej  >>>      

2015.09.21

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25-30 września 2015 r. odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

więcej  >>>

2015.09.15

Wyjazd na Giełdę Ogrodniczą do Boguchwały w dniu 04.10.2015

więcej  >>>

2015.09.14

Dożynki Gminne i Dni Dębowca - 30 sierpnia 2015 r.- fotorelacja

więcej  >>>

2015.09.08

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle ostrzega przed osobami oferującymi sprzedaż narkotyków

więcej  >>>

2015.09.08

Urząd Gminy w Dębowcu oraz Fundacja SOS Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w dniu 22.09.2015 r.

więcej  >>>

2015.09.03

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dębowcu informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu do 15 września 2015 r., w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2015 r. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu .

2015.09.03

Wyprawka szkolna - 2015/2016 (klasy III i uczniowie z orzeczeniem o PKS)

więcej  >>>

2015.09.03

W najbliższą niedzielę (06 września 2015 r.) przeprowadzone zostanie referendum ogólnokrajowe.
więcej  >>>

2015.09.03

Działania MRiRW podjęte w związku z wystąpieniem suszy

więcej  >>>

2015.08.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 2 września 2015 r /środa/ godz 09:00

więcej  >>>

2015.08.20

Informacja o zakończeniu projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec”
W ramach projektu doposażono 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.

więcej  >>>

2015.08.13

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na Dożynki Gminne i Dni Dębowca - 30 sierpnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.08.11

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.08.10

Spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
więcej  >>>

2015.08.10

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
więcej  >>>

2015.08.07

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się 11.08.2015 r.
o godz 12:00

więcej  >>>

2015.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne: upał  stopień: 3   silne burze z gradem stopień : 2
więcej  >>>

2015.08.06

Obowiązujące formularze informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis dla przedsiębiorców

 więcej  >>>

2015.08.05

Ostrzeżenie meteorologiczne: upał  stopień: 3
więcej  >>>

poradnik burze nawałnice MAC >>>
poradnik dot. upałów MAC >>>

2015.08.04

GOPS w Dębowcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych na dożywianie dzieci do pięciu szkół na terenie gminy
więcej  >>>

2015.07.31

Dofinansowanie z FSUSR na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci Rolników
więcej  >>>

2015.07.31

SPPW – Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”
więcej  >>>

2015.07.31

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku- wnioski można składać od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia
więcej  >>>      wniosek >>>

2015.07.30

Informacja o udostępnieniu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec"
więcej  >>>      plan zaopatrzenia >>>

2015.07.23

Informacja o włączeniu syren alarmowych w 71 rocznicę godziny "W" - 1 sierpnia 2015 r.
więcej  >>>

2015.07.23

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 Zjawisko: silne burze z gradem         stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64  Zjawisko: upał      Prognozuje się temperaturę maksymalną
w dzień od 32°C do 34°C
więcej  >>>

2015.07.21

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

więcej  >>>

2015.07.21

IX Gminny Turniej Piłki Nożnej w Dębowcu  - fotorelacja

więcej  >>>

2015.07.21

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków od 17.08.2015 do 04.09.2015 r.

więcej  >>>

2015.07.17

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy w sprawie dopalaczy
więcej  >>>

2015.07.17

„Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” - Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejną edycję akcji edukacyjnej
więcej  >>>

2015.07.17

III Gminny Rajd Konny - 12 lipca 2015 r. - stadion w Duląbce - fotorelacja
więcej  >>>

2015.07.17

Informacja o opracowywaniu pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019"
więcej  >>>

2015.07.16

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku- wnioski można składać od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia
więcej  >>>

2015.07.16

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59  Prognozuje się temperaturę maksymalną
w dzień od 30°C do 34°C
więcej  >>>

2015.07.14

Zaproszenie na IX Gminny Turniej Piłki Nożnej - 19 lipca 2015 r, godz 9:00 - Stadion w Dębowcu
więcej  >>>

2015.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 Zjawisko: silne burze z gradem, stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.07

Zaproszenie na III Rajd Konny - 12 lipca 2015 r. - stadion w Duląbce początek godz 16:00
więcej  >>>

2015.07.06

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 Zjawisko: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu
Lokalnie opady gradu
więcej  >>>

2015.07.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56  Zjawisko: Upał,  stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.02

Pożyczki dla mikrofirm ze wsi i miast do 40 tyś. mieszkańców

więcej  >>>

2015.07.01

XII Spartakiada Sołectw w Radości dnia 28 czerwca 2015 r - fotorelacja

więcej  >>>

2015.06.29

Zapytanie ofertowe GOPS Dębowiec na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla 3 letniego dziecka

więcej  >>>

2015.06.25

Informacja o ćwiczeniach wojskowych, które odbywają się przy terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2015.06.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 czerwca 2015 r /wtorek/ godz 09:00

więcej  >>>

2015.06.19

,, Z historią po zdrowie” – już prawie meta. Projekt realizowany w ramach programu
„ Z PZU po lekcjach ”

więcej  >>>

2015.06.19

Harmonogram wywozu odpadów od VII do XII 2015 r.

więcej  >>>

2015.06.15

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.- fotorelacja

więcej  >>>

2015.06.15

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 :    silne burze z gradem stopień: 2
więcej  >>>

2015.06.12

Zaproszenie na XII Spartakiadę Sołectw w Radości dnia 28 czerwca 2015 r. początek 14:00

więcej  >>>    regulamin_>>>        regulamin_>>>

2015.06.12

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.

więcej  >>>    regulamin_>>>

2015.06.11

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków przypadającym na dzień 15 czerwca 2015 r. Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle będzie czynne dłużej
więcej  >>>        

2015.06.10

25-lecie samorządu - uroczysta sesja Rady Gminy Dębowiec z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych
więcej  >>>        

2015.06.10

Piknik Rowerowy w Foluszu - 7 czerwca 2015 r - fotorelacja
więcej  >>>        

2015.06.10

Zaproszenie na IX Piknik Rodzinny w Dębowcu - 14 czerwca godz. 15:30

więcej  >>>

2015.06.08

informacja o lokalnych zagrożeniach meteorologiczno-hydrologicznych w okresie wakacyjnym

więcej  >>>

2015.06.08

Konkurs gminny "Upiększamy nasze obejścia" zgłoszenia do 30 czerwca 2015 r.

więcej  >>>

2015.06.02

Zaproszenie na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

więcej  >>>

2015.05.29

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

więcej  >>>

2015.05.29

Wybory do Izb Rolniczych - 31 maja 2015 r.  od 8:00 do 18:00  - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 26 w Dębowcu

2015.05.29

Siatkarki z Publicznego Gimnazjum w Dębowcu czwarte w województwie

więcej  >>>

2015.05.27

Informacja o sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>

2015.05.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 28 maja 2015 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2015.05.26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 :    Intensywne opady deszczu: 2
więcej  >>>

2015.05.26

Zaproszenie na Piknik Rowerowy do Folusza - 7 czerwca 2015 r.
więcej  >>>         regulamin>>>        oświadczenia>>>

2015.05.26

Zaproszenie na Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 1 czerwca 2015 r.
więcej  >>>

2015.05.25

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  II tura - wizualizacja wyników wyborów

więcej  >>>

2015.05.22

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24 maja 2015 r. od 7:00 do 21:00

2015.05.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 :    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.05.20

W związku z remontem przejazdu kolejowego na linii Stróże-Krościenko usytuowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1854 R Jasło - Dębowiec - Folusz (ul. Niegłowicka) w Jaśle w terminie
od 25 maja do 3 czerwca br. zostanie zamknięty ruch kołowy na tym odcinku drogi.
Na czas wyłączenia odcinka drogi ruch kołowy pojazdów będzie odbywał się objazdami,
 

2015.05.14

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.

więcej  >>>    regulamin_>>>

2015.05.13

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 będzie
można składać do dnia 15 czerwca 2015 r.

więcej  >>>

2015.05.13

Plan gospodarki niskoemisyjnej - ankieterzy przeprowadzą badania ankietowe wśród mieszkańców gminy

więcej  >>>

2015.05.13

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wizualizacja wyników wyborów

więcej  >>>

2015.05.11

W dniu 12 maja 2015 roku między godz. 9:00 a 15:00 na terenie GMINY DĘBOWIEC zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE-KAPER 15/1' polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych
"ogłoszenie alarmu" i „odwołanie alarmu". Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu
z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

2015.05.08

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r. od 7:00 do 21:00

2015.05.06

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja - fotorelacja
więcej  >>>

2015.05.07

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - informacja
więcej  >>>

2015.05.06

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.05.04

Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej - Cieklin
więcej  >>>

2015.05.04

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie zaprasza na wystawę pt. „Bitwa cieklińska 4 maj 1915”.
Wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy Bitwy o Cieklin.
Otwarcie wystawy 4 maja 2015 r. o godzinie 19:00. Godzinę później (20:00) odbędzie się spotkanie na temat I wojny światowej i jej znaczenia dla odrodzenia się państwa polskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Cieklina i okolicy oraz osoby zainteresowane.

więcej  >>>

2015.04.30

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
więcej  >>>

2015.04.30

Siatkarki z Cieklina w półfinale wojewódzkim
więcej  >>>

2015.04.29

informacje dla wyborców - ulotka wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
więcej  >>>

2015.04.29

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ankiety dla mieszkańców
więcej  >>>

2015.04.28

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.04.24

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

więcej  >>>

2015.04.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 kwietnia 2015 r /środa/ godz 9:00

więcej  >>>

2015.04.21

KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Jaśle informuje o wymiarze składki za II kwartał 2015 r.

więcej  >>>

2015.04.17

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się  w dniu 20.04.2015 r. godz:10:00 (sala UG)

więcej  >>>

2015.04.17

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się  w dniu 20.04.2015 r. godz:10:00 (sala UG)

więcej  >>>

2015.04.17

Szkoła Podstawowa w Cieklinie najlepsza w powiecie w mini piłce siatkowej dziewcząt

więcej  >>>

2015.04.17

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Dębowiec przeznaczonych do dzierżawy
więcej  >>>

2015.04.16

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze,  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.04.16

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzygminnym Konkursie Fotograficznym pt.: „GDZIE WZROK NIE SIĘGA”.
więcej  >>>           regulamin >>>

2015.04.15

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

więcej  >>>

2015.04.14

Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 31 maja 2015 roku

więcej  >>>

2015.04.09

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie podania do publicznej widomości wyników wyborów sołtysów z terenu gminy Dębowiec

więcej  >>>

2015.04.09

Komunikat dotyczący dopłat do materiału siewnego

więcej  >>>

2015.04.09

Wybory sołtysów w miejscowościach: Dębowiec, Duląbka, Majcowa, Radość, Pagórek,  Wola   Cieklińska, Wola Dębowiecka - 12 kwietnia 2015 r. lokale czynne od godz. 8:00 do 18:00

2015.04.02

Nowoczesny plac zabaw ufundowany przez Nivea – oddajmy głos!
    Informujemy, że Gmina Dębowiec przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. Jako lokalizację wskazany został teren pod planowaną budowę Domu Kultury w miejscowości Pagórek. To czy podwórko Nivea powstanie w miejscowości Pagórek zależy od głosowania internetowego. Im więcej głosów oddamy na naszą lokalizację tym większa szansa na znalezienie się w gronie 40 miejsc, w których firma Nivea wybuduje nowoczesne place zabaw dla dzieci.
Głosowanie trwa od 1 do 30 kwietnia 2015 r. Codziennie można oddać jeden głos, na stronie:

www.nivea.pl/podworko

2015.04.02

Konkurs Strażacki - "Młodzież zapobiega pożarom"

więcej  >>>

2015.04.02

W dniu 03.04.2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie czynny do godziny 12:00

2015.04.01

Informacja - nowe dowody osobiste

więcej  >>>             wniosek  >>>

2015.04.01

Siatkarki z Gimnazjum w Dębowcu awansują do Półfinału Wojewódzkiego

więcej  >>>

2015.03.25

informacja o pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie udzielana w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy urzędu

więcej  >>>

2015.03.25

Informacja

w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na sołtysa wsi wyborów nie przeprowadza się w miejscowościach: Cieklin, Dobrynia, Dzielec, Folusz, Łazy Dębowieckie, Zarzecze

więcej  >>>

2015.03.23

Obwieszczenie zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych
na dzień 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 19.03.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Dębowcu  został wywieszony wykaz lokali użytkowych, znajdujących się w Łazach Dębowieckich i  Majscowej przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 24 kwiecień 2015r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.03.12

,,Z historią po zdrowie” – Dzięki środkom finansowym z Fundacji PZU, w ramach konkursu dotacyjnego ,,Z PZU po lekcjach” edycja 2014, możliwe jest realizowanie projektu ,,Z historią po zdrowie”.

więcej  >>>

2015.03.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 marca 2015 r. godz 10:00

więcej  >>>

2015.03.04

LGD Nowa Galicja zaprasza do udziału w "Konkursie Wielkanocnym" na najładniejszy koszyk wielkanocny

więcej  >>>

2015.02.25

Płatności bezpośrednie w rolnictwie -szkolenie 05.03.2015 r.

więcej  >>>

2015.02.25

XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r. - fotorelacja

więcej  >>>

2015.02.15

XIII ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” Kategoria: gospodarstwa indywidualne

więcej  >>>              regulamin >>>

2015.02.24

Gmina Dębowiec jest beneficjentem projektu:
„ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec” Numer identyfikacyjny: KSI: WND-POKL.09.01.01-18-003/14-00. Projekt ma na celu doposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.
więcej  >>>

2015.02.10

Wybory sołtysów wsi w Gminie Dębowiec w dniu 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.10

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.03

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku

więcej  >>>

wniosek_akcyza >>>

2015.02.02

W dniu 04.02.2015 r. leśniczy nie będzie przyjmował interesantów
więcej  >>>

2015.02.02

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie zaprasza na spotkanie z podróżniczką Alicją Mojko
więcej  >>>

2015.01.29

Ostrzeżenie meteorologiczne:    silny wiatr na terenie województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2015.01.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 stycznia 2015 r. (piątek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2015.01.16

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r.

więcej  >>>

2015.01.16

Mobilny punkt informacyjny dotyczący pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

więcej  >>>

2015.01.14

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 17 lutego 2015r. został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.01.09

Karta Dużej Rodziny - informacje

więcej  >>>   lub na stronie    www.rodzina.gov.pl

2015.01.08

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognoza silnego wiatru na terenie całego kraju

więcej  >>>

                                                                        rok 2015                                                              

2014.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2014 r. (wtorek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2014.12.22

zaproszenie na konsultacje społeczne projekt" Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
więcej  >>>

2014.12.19

IX Gminny Turniej Czytelniczy- "Tajemnica czasu” - tak brzmiał tytuł tegorocznego konkursu
więcej  >>>

2014.12.19

Informacja
W dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy Dębowiec będzie nieczynny,
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec.

2014.12.17

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec  w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

więcej  >>>

2014.12.17

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowiec od 1 I  do VI 2015 r.

więcej  >>>

2014.12.12

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.12.11

Konsultacje Społeczne Zintegrowanej Strategii  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej  >>>

2014.12.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 83 - opady marznące

więcej  >>>

2014.12.05

Obwieszczenie dotyczące utrzymania czystości z części nieruchomości służącej do użytku publicznego ( chodniki, usuwanie sopli lodowych z dachów budynków)

więcej  >>>

2014.12.05

Zaproszenie na II Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Szkół Podstawowych Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.12.03

Sylwester w Domu Ludowym w Majscowej - zaproszenie

więcej  >>>

2014.12.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 grudnia 2014 r.(piątek)  godz. 11:30

więcej  >>>

2014.11.28

GOPS w Dębowcu ogłasza nabór ofert na stanowisko Asystent Rodziny

więcej  >>>

2014.11.26

Obwieszczenie o pierwszej sesji Rady Gminy Dębowiec - 1 grudnia 2014 r. godz 17:00

więcej  >>>

2014.11.26

Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Olech

więcej  >>>

2014.11.26

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

więcej  >>>

2014.11.26

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - jesion, olsza, robinia akacja

więcej  >>>

2014.11.18

informacja o przetargu na nieruchomość zabudowaną młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.11.18

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę malarstwa Pawła Jędryczki. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 21 listopada 2014 r. o godzinie 18:00.

więcej  >>>

2014.11.14

Wybory 2014

W niedzielę, 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. W tym dniu lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00

Podział Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.11.14

KGW w Woli Dębowieckiej zaprasza na "Zabawę Andrzejkową"

więcej  >>>

2014.11.14

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.11.12

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 12 grudnia 2014r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2014.11.12

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 13 listopada 2014 r. /czwartek/ o godz. 12:00 

więcej  >>>

2014.11.04

Zaproszenie na uroczystości 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>

2014.11.04

Spotkanie autorskie z Gają Kołodziej - fotorelacja

więcej  >>>

2014.11.03

Ostrzeżenie meteo nr 79 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.11.03

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - ulotka informacyjna

więcej  >>>

2014.10.31

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dębowiec, że został sporządzony spis wyborców
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

więcej  >>>

2014.10.31

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych

więcej  >>>

2014.10.28

Informacja - w dniu 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>

2014.10.27

Z historią po zdrowie !!!
Od września b.r. uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dębowiec mogą aktywnie
i twórczo spędzać czas po lekcjach. Zajęcia odbywają się bezpłatnie, głównie dzięki dotacji
z Fundacji PZU. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu jest Parafialny Klub Sportowy „Bartek”
a czołowym partnerem jest Urząd Gminy Dębowiec.
więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - zarejestrowani kandydaci na Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - składy obwodowych komisji wyborczych

więcej  >>>

2014.10.23

 I Rajd Nordic Walking w Cieklinie - fotorelacja

więcej  >>>

2014.10.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 października 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.10.21

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - losowanie nr list

więcej  >>>

2014.10.17

ARiMR Biuro Powiatowe w Jaśle zaprasza na szkolenie

więcej  >>>

2014.10.17

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu

więcej  >>>

2014.10.14

Oferta realizacji zadania publicznego - rozgrywki piłki siatkowej

więcej  >>>

2014.10.10

Zapraszamy na Rajd Nordic Walking 19 października w Cieklinie

więcej  >>>

2014.10.07

Zapraszamy do zwiedzania Mobilnego Muzeum Jana Pawła II - w Dębowcu 13 października
2014 r. - w godz. od 9:00 -13:00 i od 14:00-18:00

więcej  >>>

2014.10.07

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Językowe w Majscowej zaprasza

więcej  >>>

2014.10.02

informacja w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowej

więcej  >>>

2014.09.26

Zaproszenie na Międzywojewódzki Turniej Siatkowy Dziewcząt -27-28 września 2014 r.
więcej  >>>

2014.09.26

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - dyżury
więcej  >>>

2014.09.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 24 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.09.15

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego apeluje do pieszych o używanie elementów odblaskowych

więcej  >>>

2014.09.15

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu  18-21 września 2014 r.

więcej  >>>

2014.09.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 10 października 2014r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.,

więcej  >>>

2014.09.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.09.05

 "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.28

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 3 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 
więcej  >>>

2014.08.25

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec

więcej  >>>

2014.08.25

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza weterynarii w Jaśle dot. wścieklizny na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2014.08.22

Dożynki Gminne - Dzielec 2014 - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.18

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

więcej  >>>

2014.08.12

Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski zaprasza na "Dożynki Gminne" - 17.08.2014 r.

więcej  >>>

2014.08.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 i 62 - silne burze z gradem, upał

więcej  >>>

2014.08.08

Karpacka Troja zaprasza na Karpacki Festiwal Archeologiczny - 16 do 17 sierpnia 2014 r.

więcej  >>>

2014.08.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 -  burze

więcej  >>>

2014.08.07

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami

więcej  >>>

2014.08.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od 2014-08-06 12:00:00 do 2014-08-07 06:00:00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

2014.08.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.01

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.31

Dla przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na terenie gminy o godz. 17:00 na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe.

2014.07.31

Uchwała w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 i 51- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.24

Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.07.23

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42- intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2014.07.22

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.07.22

Zaproszenie na Rajd Konny - Wola Dębowiecka - 27 lipiec 2014 - "Wykroty"

więcej  >>>

2014.07.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 23 lipca 2014 r. /środa/ o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.07.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.17

III Przegląd Młodych Talentów - zgłoszenia do udziału

więcej  >>>   karta zgłoszenia >>>  regulamin >>>

2014.07.17

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 - intensywne opady deszczu,

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.08

Zaproszenie na wakacyjny kurs tańca towarzyskiego w Dębowcu

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.05

XXVII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych w dniach od 7 do 12 lipca 2014 roku
w Dębowcu
więcej  >>>

2014.07.03

Relacja z XI Spartakiady Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska - foto
więcej  >>>

2014.06.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.06.27

Sukcesy siatkarek z Dębowca - III miejsce w XV Międzynarodowym Festiwalu Piłki Siatkowej
w Jaśle
więcej  >>>

2014.06.26

Konkurs fotograficzny " Od kropli wody do głębi oceanu" - wyniki
więcej  >>>

2014.06.26

VIII Piknik Rodzinny w Dębowcu - fotorelacja
więcej  >>>

2014.06.26

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - Lotny finisz -Dębowiec
4 lipca 2014r.  godz 16:34
więcej  >>>

2014.06.24

Zaproszenie na XI Spartakiadę Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska
więcej  >>>

2014.06.23

Karta Dużej Rodziny - dzięki niej rodziny trzy plus mogą liczyć na zniżki przy zakupie biletów
na pociągi, do obiektów sportowych i kulturalnych na terenie całego kraju
więcej  >>>

2014.06.18

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - opałowe
więcej  >>>

2014.06.18

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres  od lipca do grudnia 2014 r.
więcej  >>>

2014.06.13

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - świerk opałowy
więcej  >>>

2014.06.10

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Cieklinie zaprasza na III ogólnopolską dyskusję literacką
więcej  >>>

2014.06.05

Sukcesy siatkarek z Dębowca - zespół zajął III miejsce w województwie podkarpackim
więcej  >>>

2014.06.05

Pomoc dla Oliwii - relacja z koncertu chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum w Dębowcu
więcej  >>>

2014.06.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 czerwca 2014 r. /środa/ o godz. 9:00 
więcej  >>>

2014.06.04

Publiczne Gimnazjum w Dębowcu zaprasza na Piknik Rodzinny w - 8 czerwca 2014 r. /niedziela/
o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.06.02

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizowany był projekt: Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
więcej  >>>          publikacja dostępna tutaj >>>

2014.06.02

Zaproszenie na wystawę -„Jan Paweł II - pielgrzymowaliśmy z Nim” w piątek 6 czerwca
2014 roku o godzinie 20:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2014.06.02

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na Piknik Rodzinny - 8 czerwca 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.28

Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec- fotorelacja

więcej  >>>

2014.05.27

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 26 maja 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.05.23

W niedzielę 25 maja  2014 r - wybory do Parlamentu Europejskiego - lokale wyborcze czynne
w godzinach od 7:00 do 21:00

więcej  >>>

2014.05.23

kwesta na rzecz Oliwki- 25 maja 2014 r.
więcej  >>>

2014.05.21

Najmłodsze siatkarki z Dębowca w finale wojewódzkim KINDER+SPORT
więcej  >>>

2014.05.20

Ogłoszenie o konkursie - "Upiększajmy nasze obejścia" - zgłoszenia do 31 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.20

Zapraszamy na X Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.15

informacja w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.13

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.08

ogłoszenie o sprzedaży drewna - otwarcie ofert 16 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.07

uroczystość - 223 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- fotogaleria
więcej  >>>

2014.05.06

zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

więcej  >>>

2014.05.05

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że Wykonawca robót budowlanych związanych
z rozbudową drogi powiatowej Ne 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz od dnia 7 maja br., tj. środa. rozpocznie układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej na przedmiotowej drodze. Wiązało się to będzie z zamknięciem ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania na Załęże przy cmentarzu
w Dębowcu do skrzyżowania w Cieklinie. Przewidywany termin zakończenia prac to piątek,
23 maja br. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia może ulec zmianie.

2014.05.05

III przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Majscowej

więcej  >>>

2014.04.30

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

więcej  >>>

2014.04.30

1 maja we wszystkich polskich regionach odbędą się pikniki z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

więcej  >>>

2014.04.28

informuje się mieszkańców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.04.28

Zaproszenie na XII Pielgrzymkę Strażaków i ich rodzin - 11 maja 2014

więcej  >>>

2014.04.28

informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
więcej  >>>

2014.04.28

Informujemy, że w dniu 2 maja (tj. piątek) 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny
 

2014.04.28

zaproszenie na uroczystość - 223 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
więcej  >>>

2014.04.22

              Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II                 
więcej  >>>

2014.04.22

Ogłoszenie o sprzedaży drewna
więcej  >>>

2014.04.14

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny.
więcej  >>>

2014.04.11

Czwarta edycja Przeglądu Piosenki Przedszkolnej
więcej  >>>

2014.04.08

Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
więcej  >>>

2014.04.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 7 kwietnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.04.02

ogłoszenie - sprzedaż drewna

więcej  >>>

2014.03.26

Pamiętajmy, zmiana z czasu zimowego (astronomicznego) na letni nastąpi w nocy z soboty
(29 marca) na niedzielę (30 marca) 2014 r. 30 marca nad ranem przesuwamy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00, co sprawi że będziemy spali o godzinę krócej. Czas zimowy zacznie znów obowiązywać 26 października 2014 r

2014.03.26

Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF wybije w sobotę, 29 marca 2014 roku o godz. 20:30.
więcej  >>>

2014.03.25

Zaproszenie do wzięcia udziału w  VI międzygminnym Konkursie Fotograficznym 
pt. : „ Od kropli wody do głębi oceanu”
więcej  >>>         regulamin >>>

2014.03.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 - intensywne opady deszczu od 24.03.2014 do 25.03.2014 r
więcej  >>>

2014.03.20

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie Wielkanocnym na najładniejszą ozdobę wielkanocną
więcej  >>>

2014.03.18

Zaproszenie na wystawę - " Przyroda Magurskiego parku Narodowego"
więcej  >>>

2014.03.14

Zaproszenie na uroczystości - 220 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej - 23 marca 2014r Jasielski Rynek
więcej  >>>

2014.03.12

Wystawa upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - relacja z otwarcia
więcej  >>>

2014.03.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 12 marca 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 
więcej  >>>

2014.03.06

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór do przedszkola na rok 2014/2015
więcej  >>>    wniosek  >>>     deklaracja >>>

2014.03.03

Zapraszamy na wystawę "Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r."  otwarcie 9 marca 2014 r. sala widowiskowa Urzędu Gminy w Dębowcu

więcej  >>>

2014.02.21

Państwowy Powiatowy Inspektorat w Jaśle prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Zaszczep
w sobie chęć szczepienia!"

więcej  >>>

2014.02.21

„Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” - od stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Dębowcu realizowany jest projekt „Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 

więcej  >>>

2014.02.12

Zapraszamy na spotkanie z podróżniczką Barbarą Zasowską, które odbędzie się w piątek
14 lutego 2014 r. godz. 18:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.

więcej  >>>

2014.02.07

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle

więcej  >>>

2014.01.31

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu na 2014 rok.

więcej  >>>

2014.01.30

Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2014.01.29

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.01.23

Turniej Warcab 100 – polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- relacja

więcej  >>>

2014.01.23

Awans młodziczek z UKS Gimnazjum Dębowiec do najlepszej ósemki w województwie

więcej  >>>

2014.01.21

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Woli Dębowieckiej.

więcej  >>>

2014.01.20

informacja Agencji Rynku Rolnego dotyczącą „Dopłat do materiału siewnego”.

więcej  >>>

2014.01.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 stycznia 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2014.01.20

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6- opady marznące

więcej  >>>

2014.01.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr

więcej  >>>

2014.01.07

Zaproszenie na XIV Turniej Warcab 100 polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>            regulamin turnieju  >>>

2014.01.07

Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Dębowiec
więcej  >>>

                                                                        rok 2014                                                              

2013.12.31

Dobra gra  siatkarek z Dębowca na  turniejach w Łańcucie i Gorlicach
więcej  >>>

2013.12.27

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 

więcej  >>>

2013.12.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.12.16

12 grudnia 2013 zakończył się projekt „English Niania” w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.

więcej  >>>

2013.12.16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.10

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77- opady marznące

więcej  >>>

2013.12.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

więcej  >>>

2013.12.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76- oblodzenie

więcej  >>>

2013.12.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 74- silny wiatr

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy "Mikołajowy Turniej Halowej Piłki Nożnej" szkół podstawowych Gminy Dębowiec  o puchar Wójta - 05.12.2013 r.

więcej  >>>

2013.12.03

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.03

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizuje projekt pt. „Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących
do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja”.

więcej  >>>

2013.11.28

Ostrzeżenie meteorologiczne- opady marznące

więcej  >>>

2013.11.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 16:00 

więcej  >>>

2013.11.25

Informacje z sesji Rady Gminy Dębowiec 22 listopada 2013 r 

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy Turniej Gminy Dębowiec w Judo o puchar Wójta - 30.11.2013 r.

więcej  >>>

2013.11.22

Informacja ARiMR dot. systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt

więcej  >>>

2013.11.22

Gminny Turniej Czytelniczy w Dębowcu - VIII edycja

więcej  >>>

2013.11.15

Informacja o przeprowadzeniu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 22 listopada 2013 r.
więcej  >>>

2013.11.15

Drugie zwycięstwo siatkarek z Dębowca w III Lidze Kobiet
więcej  >>>

2013.11.15

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 22 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.11.15

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Dębowcu - foto

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec (działka w Łazach Dębowieckich ) przeznaczonej do oddania w najem

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec. (działka w Foluszu )

więcej  >>>

2013.11.07

Zaproszenie na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada

więcej  >>>

2013.11.04

Informacja o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.10.24

Informuje się mieszkańców posesji położonych wzdłuż drogi powiatowej Dębowiec-Folusz,
że w dniu 04 listopada 2013 r. będzie przeprowadzona wizja lokalna inwestycji przez Inwestora
oraz przedstawicieli Wykonawcy. Osoby, które zgłaszają uwagi lub zastrzeżenia powinny być obecne przy własnej posesji celem uzgodnienia. Komisja zacznie obchód od skrzyżowania koło cmentarza w Dębowcu od godz. 8:30.

2013.10.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 października 2013 r. /środa/ o godz. 15:30 

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się
w budynku byłej szkoły w Majscowej.

więcej  >>>

2013.10.23

Informacja o przeprowadzeniu głośnej próbie syren alarmowych w dniu 23.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.21

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych : Duląbka, Pagórek, Radość, Dzielec.

więcej  >>>

2013.10.21

Multimedialna prezentacja Województwa Podkarpackiego

więcej  >>>

2013.10.14

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2013.10.14

Zaproszenie na wystawę "Kwiaty w malarstwie Marii Majki Zuzańskiej"- 18.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.10

Firma Skanska S.A. informuje że w dniach 10.10.2013 i 11.10.2013 będzie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1854 od mostu m. Bajdy do Rafinerii Jasło w związku z układaniem masy asfaltowej

2013.10.01

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów 11-20 października 2013 r.

więcej  >>>

2013.09.30

Podsumowanie siatkarskich zmagań w Dębowcu

więcej  >>>

2013.09.26

Firma Skanska informuje, że 27.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m. do godz 11:00

2013.09.25

Firma Skanska informuje, że 26.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m.

więcej  >>>     plan objazdów >>>

2013.09.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 września 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.09.23

Wernisaż wystawy prac Jagody Kozon w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
w Cieklinie

więcej  >>>

2013.09.19

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Jasło - Folusz

więcej  >>>

2013.09.19

Firma Skanska informuje, że od 23.09.2013 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drogach powiatowych.

więcej  >>>

2013.09.19

W najbliższy weekend 21-22 września Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec zorganizuje Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

więcej  >>>

2013.09.09

Akademia Judo Dębowiec ogłasza nabór do klubu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

więcej  >>>

2013.09.09

Odpust w Bazylice NMP z La Salette - Dębowiec 12-15 września 2013 r. 

więcej  >>>

2013.09.04

zaproszenie na otwarcie wystawy Jagody Kozon „Rysunek Malarstwo”  piątek 6 września 2013 r.
o godzinie 19:00 - Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2013.09.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 września 2013 r. /czwartek/ o godz. 8:00 

więcej  >>>

2013.09.03
Rozstrzygnięcie konkursu "Upiększajmy nasze obejścia "

więcej  >>>

2013.09.03
Przygotowania siatkarek z Dębowca w Łebie do sezonu ligowego

więcej  >>>

2013.08.28
VIII Międzynarodowe Dni Wina - Jasło ( od 31sierpnia - 1 września 2013 r. ) - Rynek

więcej  >>>

2013.08.23
Dożynki Gminne - Łazy Dębowieckie 2013 - fotorelacja.

więcej  >>>

2013.08.22

Zaproszenie na VII Piknik Rodzinny  do Dębowca (niedziela 1 września, godz 15:30 )

więcej  >>>

2013.08.22

Informuje się mieszkańców Gminy Dębowiec o odbiorze odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych - harmonogram odbioru 

więcej  >>>

2013.08.22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu ubiegłego roku, uruchomił dla wszystkich klientów Zakładu zestaw nowoczesnych usług - Platformę Usług Elektronicznych
Osoby zarejestrowane na portalu pue.zus.pl uzyskają dostęp do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS oraz będą mogły m.in. składać wnioski i dokumenty.

więcej  >>>

2013.08.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 sierpnia 2013 r. /czwartek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.08.20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 - przewiduje się wystąpienie burz

więcej  >>>

2013.08.20
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe, które odbędą się 25 sierpnia br. (niedziela) w Skołyszynie.

więcej  >>>

2013.08.19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

więcej  >>>

2013.08.08
Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 18.08.2013 r. godz 14:00 - Łazy Dębowieckie

więcej  >>>

2013.08.07
Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

więcej  >>>

2013.08.07

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dębowiec (stypendium szkolne, zasiłek szkolny )

więcej  >>>

2013.08.01

Apel Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych
w wyniku gradobicia i nawalnego deszczu

więcej  >>>

2013.08.01

Informacja

w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - produkcja rolnicza
więcej  >>>   deklaracja >>>

2013.07.30

zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- 04 sierpnia 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.07.22

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do wynajmu

więcej  >>>

2013.07.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 25 lipca 2013 r. /czwartek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.07.18

wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce
więcej  >>>

2013.07.16

X Spartakiada Sołectw Gminy Dębowiec - fotorelacja
więcej  >>>

2013.07.15

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne  i specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres zasiłkowy 2013/2014
więcej  >>>

2013.07.08

"Segregacja nie jest trudna " - poradnik segregacji odpadów
więcej  >>>

2013.07.05

Zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej 13 lipca 2013r. oraz na X Spartakiadę Sołectw

14 lipca 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.01

Zaproszenie na XXVI Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych
więcej  >>>

2013.07.01

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013/2014
więcej  >>>

2013.06.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.24

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte" rozstrzygnięcie
więcej  >>>

2013.06.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 czerwca 2013 r. /piątek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.06.19

Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego w Cieklinie - 9 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51,50 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.06.18

zaproszenie na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  26 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.10

W dniu 17 czerwca br., w ramach kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej, dokonane zostaną kolejne przełączenia urządzeń emisyjnych na obszarze województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2013.06.07

XI edycja Turnieju Siatkarskiego o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44,62 - przewiduje się wystąpienie burz, możliwy jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.06

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce prowadzonej przez Gminę Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42,59 - przewiduje się wystąpienie burz, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na " Rajd rowerów górskich " -  9 czerwca 2013 r. Folusz,  start godz. 12:00
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na "Piknik rodzinny" -  9 czerwca 2013 r. plac szkolny w Cieklinie
więcej  >>>

2013.06.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40,41,54 - przewiduje się intensywne opady deszczu, wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu
więcej  >>>

2013.05.29

Zaproszenie na towarzyski mecz młodzieżówki Huragan Zarzecze z reprezentantem Rumunii drużyną LPS Satu Mare- piątek 31.05.2013r. o godzinie 16 na stadion w Dębowcu.
więcej  >>>

2013.05.27

Fundacja Hipoterapii i Jeździectwa realizując projekt "Organizacja warsztatów nauki jazdy konnej oraz rajdu konnego po terenach LGD Nowa Galicja" zaprasza na  "Aktywny wypoczynek w siodle"
więcej  >>>

2013.05.21

Ogłoszenie o konkursie gminnym " Upiększajmy nasze obejścia" zgłoszenia do 15.06.2013 r.
więcej  >>>

2013.05.20

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk pisarką, tłumaczką i dziennikarka radiową
więcej  >>>

2013.05.16

Noc Bibliotek oraz Noc Muzeum w Cieklinie - piątek 17 maja 2013 roku o godzinie 19:00
więcej  >>>

2013.05.15

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek -fotorelacja

więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 maja 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.05.13

ZGK w Dębowcu informuje mieszkańców o odbiorze odpadów wielkogabarytowych w dniach
od 20 do 22 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.05.10

11 maja - Dniem bez śmiecenia, akcja promująca ideę dbałości o środowisko naturalne
więcej  >>>

2013.05.09

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek. W piątek, 10 maja, Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
"po godzinach"
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 - przewiduje się gwałtowne wzrosty stanów wód
więcej  >>>

2013.05.08

Rehabilitacja lecznicza dla rolników i ich dzieci realizowana przez KRUS
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - przewiduje się wystąpienie burz oraz porywisty wiatr
więcej  >>>

2013.04.30

Zaproszenie - XI Pielgrzymka strażaków do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z La Salette, obchody Dnia Strażaka 12 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.04.29

Zaproszenie na obchody 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja
więcej  >>>

2013.04.24

III Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej - 18 kwietnia 2013 roku Wiejski Dom Kultury
w Cieklinie
więcej  >>>

2013.04.24

Inauguracja sezonu motocyklowego 28 kwietnia 2013 r. - godz 11:00 - Bazylika Najświętszej Maryi Panny z La Salette
więcej  >>>

2013.04.24

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami w gminach
więcej  >>>

2013.04.22

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec
więcej  >>>

2013.04.15

Sukcesy siatkarek z Dębowca. KINDER+SPORT - dwójki, trójki i czwórki z Dębowca
w FINALE WOJEWÓDZKIM

więcej  >>>

2013.04.15

Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec w dniu 21 kwietnia 2013 r.

więcej  >>>

2013.04.10

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 16 kwietnia 2013 r. /wtorek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.04.09

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców województwa podkarpackiego o planowanej w dniach 14 - 23 kwietnia 2013 r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
więcej  >>>

2013.04.09

Ogłoszenie

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte"
więcej  >>>

2013.04.09

informacja dot. zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE

więcej  >>>

2013.04.08

Mieszkańcy powiatu jasielskiego, którzy ukończyli 40 lat, będą mieli okazję za darmo przebadać się pod kątem chorób nerek. 14 kwietnia (niedziela) 2013 roku, w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST

więcej  >>>

2013.04.03

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę prac Joanny Dyląg

więcej  >>>

2013.04.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113  - wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

więcej  >>>

2013.03.29

Uwaga - zmiana czasu, z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 30 marca na niedzielę
31 marca 2013 r. Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.

2013.03.28

W dniu 29 marca 2013 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz. 12:00


2013.03.26

Spotkanie w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem „Usiądź na moim miejscu”

więcej  >>>

2013.03.26

Pracowity weekend siatkarek z Dębowca. W ostatni weekend 23-24 marca siatkarki z Dębowca rozegrały trzy turnieje siatkarskie

więcej  >>>

2013.03.26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.25

LGD informuje, że od 3 kwietnia 2013 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” 

więcej  >>>

2013.03.22

Zaproszenie na wystawę "Malarstwo i rysunek" do Muzeum Narciarstwa

więcej  >>>

2013.03.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.21

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.21

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
i rolnośrodowiskowych
więcej  >>>

2013.03.18

W najbliższą sobotę 23 marca 2013 r wszystkich sympatyków młodzieżowej piłki nożnej zapraszamy do hali sportowej przy I Gimnazjum w Jaśle, gdzie od godziny 9 odbywać się będzie turniej o "Puchar Starosty Jasielskiego i Wójta Gminy Dębowiec"

więcej  >>>

2013.03.15

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013” zaplanowanego w dniu 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec zostają odwołane.
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w dniu 18.03.2013 r. w Kołaczycach w sali bankietowej GOK w godzinach od 1300 do 1700.
Za utrudnienia przepraszamy.

2013.03.14

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27  -zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2013.03.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 marca 2013 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.03.14

Od 28 stycznia br. w Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Rolnicy mogą badać zakupiony materiał za darmo w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

więcej  >>>

2013.03.13

Już 19 marca 2013 r. w naszym rejonie zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej.

więcej  >>>

2013.03.12

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.12

Zawiadomienie dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2013.03.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25 -oblodzenie

więcej  >>>

2013.03.11

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/14. Zapisy odbywać się będą w dniach 04.03-30.03.2013 r. w kancelarii przedszkola
 

2013.03.08

XIII Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2013.03.07

Zaproszenie na spotkanie "Jasielska Strefa Usług Publicznych"-12.03.2013 r. godz 15:00

więcej  >>>

2013.03.06

zaproszenie na targi od 8 do 10 marca "Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
w Kielcach"

więcej  >>>

2013.03.05

Promesa dla Gminy Dębowiec na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi

więcej  >>>

2013.03.05

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – zasady
i przygotowanie wniosków”

więcej  >>>

2013.02.28

Zaproszenie na spotkanie dotyczące realizacji projektu "Jasielska Strefa Usług Publicznych"

więcej  >>>

2013.02.27

Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza

więcej  >>>

2013.02.22

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 - intensywne opady śniegu

więcej  >>>

2013.02.20

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej - 13 marca 2013 r.

więcej  >>>

2013.02.15

Relacja ze spotkania z Magdalena Ząbczyk młoda podróżniczka - "Opowieści z Tajwanu"

więcej  >>>

2013.02.11

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 13 lutego 2013 r. /środa/ o godz. 16:00 

więcej  >>>

2013.02.07

Ostrzeżenie meteo nr 17 - intensywne opady śniegu ważne od 06-02-2013 do 07.02.2013

więcej  >>>

2013.02.01

6 lutego 2013 roku w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie „SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI” - Magdalena Ząbczyk młoda podróżniczka przybliży nam kraj zwany "sercem Azji".
więcej  >>>

2013.01.28

Już 19 marca 2013 r. w naszym rejonie zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej.

Przygotujmy się wcześniej do odbioru cyfrowego sygnału , szczegóły w linku poniżej

więcej  >>>

2013.01.28

Ogłoszono wyniki przetargu na modernizację odcinka drogi Dębowiec - Cieklin. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na początek kwietnia 2013 r.

więcej  >>>

2013.01.25

Zaproszenie na XIII Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego - 10.02.2013 r. godz. 13:00

więcej  >>>

2013.01.25

Informacja dla rolników dotycząca dopłat do materiału siewnego w 2013 r.

więcej  >>>

2013.01.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 stycznia 2013 r. /czwartek/ o godz. 12:00 

więcej  >>>

2013.01.17

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2013 roku

więcej  >>>

wniosek_akcyza >>>

2013.01.09

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec

więcej  >>>

wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest >>>

2013.01.04

Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dębowiec, którzy posiadają jakąkolwiek dokumentacje, bądź wiedzę na temat mogił żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej, pochowanych między innymi na tzw. cmentarzu bohaterów „Heldenfriedohof”'
na obrzeżu miejscowości Łazy Dębowieckie o zgłoszenie się do UG Dębowiec pok.11,12.
więcej  >>>

2013.01.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 9 stycznia 2013 r. /środa/ o godz. 16:00 

więcej  >>>
 

Rok 2013

2012.12.28

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu o nowych stawkach za wodę i ścieki 

więcej  >>>

2012.12.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 grudnia 2012 r. /piątek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.12.24

Ostrzeżenie meteorologiczne. Zjawisko: Opady marznące. Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków, Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2012-12-24 15:00:00 do 2012-12-25 00:00:00
Przebieg: Przewiduje się dalsze występowanie marznących opadów deszczu i mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie na wschód. Prawdopodobieństwo: 90%  Uwagi: Przedłużenie ostrzeżenia wydanego dnia 23.12.2012 o godz. 13:20 oraz podniesienie stopnia zagrożenia.

2012.12.21

Zakończenie realizacji projektów edukacyjno - profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum
w Dębowcu

więcej  >>>

2012.12.21

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013

więcej  >>>

2012.12.17

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Dębowiec będzie nieczynny
( Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Dębowiec)

2012.12.11

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Dębowiec zapraszają
na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST)
na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 11:00
w Urzędzie Gminy Dębowiec.
więcej  >>>

2012.12.11

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na "SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI". Gościem sobotniego (15-12-2010 r. godz. 18:00) spotkania będzie Tadeusz Wójcik

więcej  >>>

2012.12.03

Gmina Dębowiec realizuje zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne -usuwanie wyrobów zawierających azbest "
Realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

więcej  >>>

2012.11.27

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej

więcej  >>>

2012.11.23

Gmina Dębowiec realizuje projekt pn. „ Czas na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

więcej  >>>

2012.11.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 30 listopada 2012 r. /piątek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.11.16

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 107 / silna mgła /

więcej  >>>

2012.11.15

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnajzum w Dębowcu  pozyskało dla szkoły kolejne dwie dotacje. Projekty realizowane są w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

więcej  >>>

2012.11.15

Święto Niepodległości w Gminie Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2012.11.15

6 listopada 2012r. w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza odbył się wernisaż wystawy „Ze Lwowa do Chamonix”

więcej  >>>

2012.11.08

Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Niepodległości - 11 listopada

więcej  >>>

2012.10.30

Informacja

informujemy, że w dniu 31.10.2012 r. (środa) Urząd Gminy w Dębowcu czynny do godz. 15:00 

2012.10.29

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 października 2012 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.10.29

Program English Teaching już po raz trzeci w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.

więcej  >>>

2012.10.26

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej dla mieszkańców Dębowca o racjonalne
i oszczędne dysponowanie wodą z wodociągu gminnego

więcej  >>>

2012.10.24

W najbliższy weekend  zmiana czasu - z letniego na zimowy

Zmiana z czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty (27 października) na niedzielę
(28 października) 2012 r. Zegarek przestawiamy z godz. 3:00 na 2:00 w nocy. Dzięki temu zyskujemy jedną dodatkową godzinę

2012.10.24

Informacja
Informuje się że w dniu 26 października 2012 r. w godzinach od 17:00 do 17:30 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania.

więcej  >>>

2012.10.22

Zgłoś brak telefonu lub Internetu. Ankieta UKE dot. pozyskania informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz hotspotów.

więcej  >>>

2012.10.19

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do oddania w najem

więcej  >>>

2012.10.11

50 lecie pożycia par małżeńskich

W dniu 6 października 2012r.. w Urzędzie Gminy Dębowiec odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2012.10.10

LGD Nowa Galicja zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader dla swoich beneficjentów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników,  którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz z "Małych Projektów"

więcej  >>>

2012.10.09

informacja

o uruchomieniu przez Prezesa ARiMR naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim. Nabór wniosków odbędzie się w okresie: od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r.
więcej  >>>

2012.10.08

Gmina Dębowiec ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego
p.n. "Przebudowa Rynku w Dębowcu".
Propozycje projektowe można składać do 31 października 2012 r. w Urzędzie Gminy – sekretariat lub przesłać na adres Urząd Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101
Kontakt w sprawie konkursu – tel./fax (+48 13) 4413028 w 38

2012.09.30

zaproszenie na wystawę "Wieńce dożynkowe- piękna tradycja polskiej wsi" - Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

więcej  >>>

2012.09.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 września 2012 r. /czwartek/ o godz. 15:30 

więcej  >>>

2012.09.20

Przypomnienie o III racie opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
więcej  >>

2012.09.17

Zawiadomienie o szczepieniach ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
więcej  >>

2012.09.17

Stowarzyszenie Gimnazjum Dębowiec serdecznie zaprasza na zajęcia z aerobiku połączone
z projektem "English Niania"
więcej  >>

2012.09.12

ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowiec zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji zagospodarowania budynku
po byłej Szkole Podstawowej w Majscowej.

więcej  >>

2012.09.10

Zaproszenie do Dębowca na uroczystości odpustowe w dniach 13-16 września 2012 roku.

Bazylika Matki Boskiej Saletyńskiej

więcej  >>

2012.09.06

 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Termin składania wniosków: od 17 września 2012 r. do 2 października 2012 r.
więcej  >>

2012.08.30

Dożynki Powiatowe oraz Dni Dębowca - 25-26 sierpnia 2012 r. - fotorelacja
więcej  >>>

2012.08.28

Komunikat Ministra Gospodarki w sprawie wpisów do CEiDG

więcej  >>>

2012.08.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.08.20

Zaproszenie  na bezpłatne spotkania informacyjne, prowadzone przez eksperta "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
więcej  >>

2012.08.20

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe oraz Dni Dębowca - 25-26 sierpnia 2012 r.
więcej  >>>

2012.08.16

Zaproszenie na otwarcie wystawy " Ceramika, rzeźba , malarstwo, emalia"
więcej  >>>

2012.08.14

Rozstrzygnięcie konkursu gminnego "Upiększajmy nasze obejścia" edycja 2012
więcej  >>>

2012.08.14

Zaproszenie na II Przegląd Młodych Talentów który odbędzie się podczas imprezy plenerowej
w dniu 25 sierpnia 2012 r. pn. „Dni Dębowca”

więcej  >>>

2012.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne. /Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h/
więcej  >>>

2012.08.03

ZGK w Dębowcu informuje odbiorców wody z miejscowości Dębowiec, że w związku z awarią
na wodociągu woda będzie zamykana w godzinach od 22:00 do 5:00
więcej  >>>

2012.08.03

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku.
więcej  >>>

2012.08.01

Ostrzeżenie meteorologiczne. /upał / Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C

więcej  >>>

2012.08.01

68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na terenie powiatu jasielskiego w dniu 01.08.2012 r. o godz. 17:00 zostaną włączone syreny na czas 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

2012.08.01

Ogłoszenie. Poszukuje się właściciela psa lub osoby, która zaopiekowałaby się bezdomnym psem

więcej  >>>

2012.07.27

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu

więcej  >>>

2012.07.20

Zapraszamy na konkurs fotograficzny „Nowa Galicja w obiektywie” organizowany przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

więcej  >>>

2012.07.20

Zaproszenie -  XI Krempniańska Parada Historyczna niedziela 22 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.19

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z opadami gradu

więcej  >>>

Gimnazjum nr 2 w Jaśle i MKS MOSiR Jasło ogłasza:
W poniedziałek 23.07.2012r. o godzinie 16:30 w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Jaśle przy ulicy Szkolnej (naprzeciwko Zespołu Szkół Budowlanych) odbędzie się nabór chłopców z roczników 1999, 1998, 1997 do klas siatkarskich I, II i III gimnazjum!
więcej  >>>

Informacja dotycząca planowanego naboru na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
więcej  >>>

2012.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu, burze

więcej  >>>

2012.07.11

informacja  dot. składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

więcej  >>>

2012.07.10

Lato z Radiem w Jaśle - niedziela 15 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.10

XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych

więcej  >>>

2012.07.02

VI Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta -niedziela 8 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.02

23 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności i Olimpijczyków" 4-8 lipca 2012

więcej  >>>

2012.06.29

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63

więcej  >>>

2012.06.28

Fotorelacja ze Spartakiady Sołectw - 24.06.2012 r. boisko sportowe przy SP w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.26

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci muszą posiadać własny paszport -informacja z MSW
więcej  >>>

2012.06.25

Finał IV Międzygminnego Konkursu Fotograficznego zatytułowanego Kapliczki i krzyże w majowej scenerii
więcej  >>>

2012.06.22

Ostrzeżenie hydrologiczne 

więcej  >>>

2012.06.22

Zaproszenie na Dni Jasła 22 - 24 czerwca 2012 r. oraz Dni Kultury Romskiej

więcej  >>>

2012.06.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 czerwca 2012 r. / środa/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.06.20

Zaproszenie na szkolenie z rejestracji produktów lokalnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

więcej  >>>

2012.06.20

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuję, że uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w IV Międzygminnym Konkursie Fotograficznym " Kapliczki i krzyże w majowej scenerii"

odbędzie się w dniu 21.06.2012 r. w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie o godz 10:00

2012.06.18

Dyrektor GBP w Dębowcu otrzymała Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

więcej  >>>

2012.06.18

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały w dniach od 17 do 21.06.2012 r.

więcej  >>>

2012.06.18

zaproszenie na Spartakiadę Sołectw - 24.06.2012 r. boisko sportowe przy SP w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.12

zaproszenie na "Piknik Rodzinny" w Dębowcu ( przy budynku Gimnazjum)

więcej  >>>

2012.06.12

I Europejskie Targi Produktów Lokalnych w Le Puy en Velay

więcej  >>>

2012.06.12

IV Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka - Cieklin

więcej  >>>

2012.06.11

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Cieklinie imienia Tadeusza Kościuszki

więcej  >>>

2012.06.11

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

więcej  >>>

2012.06.11

GRAND PRIX w Rowerach Górskich o Puchar Wójta Gminy Dębowiec w dniu 3 czerwca 2012 r w Foluszu - fotorelacja, wyniki

więcej  >>>

2012.06.08

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego”

więcej  >>>

2012.06.08

2012.06.05

GUS informuje, że na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone "Reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych"

więcej  >>>

2012.06.01

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.01

Spotkanie z okazji Dnia Matki w Urzędzie Gminy Dębowiec 26 maja 2012 r.

więcej  >>>

2012.06.01

Fotorelacja z wycieczki Publicznego Gimnazjum w Dębowcu do Włoch

więcej  >>>

2012.06.01

LGD Nowa Galicja w konkursie na "Najlepszą prezentację produktów lokalnych (rękodzieło, rzemiosło) z terenu objętego funkcjonowaniem LGD" przeprowadzonego podczas "Zielonego pikniku z LGD", który odbył się 27 maja 2012r. na Rynku w Rzeszowie.
więcej  >>>

2012.06.01

Zapraszamy do udziału w konkursie gminnym "Upiększajmy nasze obejścia" zgłoszenia do 15 czerwca 2012 r.
więcej  >>>

2012.05.24

Rajd Rowerów Górskich  o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego
Folusz - niedziela 3 czerwca 2012 r. start godz. 12:00

więcej  >>>

2012.05.24

II Przegląd Młodych Talentów, zapraszamy młodzież do udziału w konkursie, termin zgłoszeń do 10 sierpnia.2012 r.
więcej  >>>            karta zgłoszenia

2012.05.22

LGD Nowa Galicja zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej
więcej  >>>

2012.05.21

informacja dla osób które zakwalifikowały się do turnieju warcab 100-polowych w MDK w Jaśle
więcej  >>>

2012.05.21

Lista dyżurów pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce sprawujących nadzór nad lasami
nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
więcej  >>>

2012.05.21

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na piknik rodzinny 3 czerwca 2012 godz 14:00.
więcej  >>>

2012.05.17

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - Dębowiec 13 maja 2012 r.
więcej  >>>

2012.05.16

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.05.16

 Noc Bibliotek w Cieklinie i Dębowcu relacje ze spotkań

Cieklin   więcej  >>>        Dębowiec   więcej  >>>  

2012.05.16

Noc muzeów - zaproszenie do Muzeum Narciarstwa

więcej  >>>

Wystawa w 155. rocznicę urodzin Stanisława Barabasza  pt. „Bawiła mnie nowość...  Stanisław Barabasz - człowiek licznych pasji”.
więcej  >>>

2012.05.09

Uroczystość rocznicowa związaną z 221. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - foto
więcej  >>>

2012.05.08

Zaproszenie na Noc Bibliotek - spotkanie z Adrianem Mole 11 maja 2012 r.

więcej  >>>

2012.05.07

Ostrzeżenie meteorologiczne

Stopień zagrożenia: 2  Zagrożenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
od godz. 15:00 dnia 07.05.2012 do godz. 10:00 dnia 08.05.2012  Ważność: od dnia: 2012-05-07 godz. 15:00 do dnia: 2012-05-08 godz. 10:00
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
więcej  >>>

2012.05.07

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o nieodkładanie „na ostatnią chwilę" składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypomina też, że kto nie zdąży dostarczyć ich Agencji do 15 maja będzie miał niestety pomniejszone płatności. Wnioski można złożyć przez Internet, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR.

2012.05.07

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - 13 maja 2012 r. - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
więcej  >>>

Wystawa w 155. rocznicę urodzin Stanisława Barabasza  pt. „Bawiła mnie nowość...  Stanisław Barabasz - człowiek licznych pasji”. Poniedziałek, 7 maja o godzinie 19:00.- Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2012.04.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46, upał

Przewiduje się temperaturę maksymalną 28°C do 31°C. Temperatura minimalna około 12 °C.
Obejmuje: Podkarpackie Ważne do: 02.05.2012 18:00
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie

2012.04.30

Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce
więcej  >>>

2012.04.27

Zapraszamy na uroczystość rocznicową związaną z 221. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

program uroczystości:

godz.  9:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Dębowcu, Przemarsz delegacji pod pomnik Adama Mickiewicza w Rynku, złożenie wiązanek kwiatów , Impresja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy

2012.04.27

II Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Cieklinie
więcej  >>>

2012.04.26

Zbliża się koniec terminu składania zeznań podatkowych PIT za rok 2011 -  programy pomocne
do
wypełniania zeznań PIT

więcej  >>>

ZGK w Dębowcu informuje o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (baterie, akumulatory, opony)
14.05.2012 r. - Majscowa, Zarzecze, Wola Dębowiecka.
15.05.2012 r. - Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Duląbka.
16.05.2012 r. - Dobrynia, Folusz, Cieklin, Wola Cieklińska, Radość, Dzielec, Pagórek.

2012.04.26

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.04.20

Spotkanie autorskie z Katarzyna Piekarską w ramach Międzynarodowego Dnia Książki

więcej  >>>

2012.04.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 kwietnia 2012 r. / piątek/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.04.19

Oddaj głos na Karpacką Troję w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Polska Pięknieje  7 Cudów Funduszy Europejskich" do głównej nagrody w kategorii Obiekt turystyczny.
http://www.polskapieknieje.gov.pl/projekt/trzcinica_kt

więcej  >>>

2012.04.19

Zaproszenie na IV Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: Kapliczki i krzyże w majowej scenerii

więcej  >>>

2012.04.17

Wirtualne spotkanie z Gają Kołodziej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Dębowcu

więcej  >>>

2012.04.16

W dniach 21-28 kwietnia 2012 r. planowana jest wiosenna akcja szczepienia lisów wolnożyjących.
Uodparnianie lisów przebiegać będzie jak w latach poprzednich, poprzez szczepionkę doustną zrzucaną z samolotu.

więcej  >>>

2012.04.12

Inauguracja sezonu motocyklowego Dębowiec - 22 kwietnia 2012 r.

więcej  >>>

2012.04.12

Kolektory słoneczne – dobra inwestycja. Czym są kolektory słoneczne, jakie mają zastosowanie.

Rozmowa z dr inż. Ireneuszem Czajką, który jest pracownikiem Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

więcej  >>>

2012.04.05

Informacja GOPS w Dębowcu.
 Od 1 stycznia 2012r. już po raz piąty realizujemy projekt ” Czas na aktywność w gminie Dębowiec” Głównym celem projektu jest :Wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i społecznych 12 kobiet korzystających pomocy społecznej w gminie Dębowiec do 31.12.2012r.
Więcej na stronie internetowej www.gops.debowiec.pl

więcej  >>>

2012.04.04

Informacja

W dniu 6 kwietnia 2012 r. /piątek/ Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz 13:00

2012.04.03

Szkoła Podstawowa w Dębowcu uczciła pamięć swego Patrona - prof. Stanisława Pawłowskiego
z okazji 130. rocznicy jego urodzin.

więcej  >>>

2012.03.28

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.03.21

Zapowiedź wystawy poświęconej Stanisławowi Barabaszowi, powstającej w 155. rocznicę urodzin

więcej  >>>

2012.03.21

Zaproszenie na wernisaż wystawy fotograficznej "Dzika Przyroda Puszczy Augustowskiej",
który odbędzie się 3 kwietnia o godz. 12.00 w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN
w Krempnej

więcej  >>>

2012.03.20

We wtorek, 20 marca, rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Ta najpiękniejsza pora roku zawitała dokładnie o godz. 6.14. Od najbliższego weekendu krócej pośpimy: w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny drugiej na trzecią.


Więcej
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/pierwszy-dzien-wiosny-2012-astronomiczna-wiosna-rozpoczela-sie-20-marca-o-godz-614_246026.html

2012.03.14

Informacja o wypełnianiu wniosków obszarowych 15 marca do 15 maja 2012 r. 
więcej  >>>

2012.03.13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle zaprasza na szkolenie w zakresie przekazywania zeznań PIT za 2011 r. drogą elektroniczną. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. (piątek)
o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Jaśle przy ul. Staszica 3, (sala obsługi – na parterze budynku). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu i skorzystania z tej formy złożenia zeznania za 2011 rok.

2012.03.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 14 marca 2012 r./środa/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>

2012.03.07

Informujemy, że w dniu 8 marca 2012 r.Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz. 15:00 r.

2012.03.05

O północy rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego po katastrofie kolejowej, do której doszło w sobotę
3 marca 2012 r. w okolicach Szczekocin

2012.03.05

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne w Dębowcu 27 marca 2012 r.

więcej  >>>

2012.03.02

Jubileusz 10-lecia kampanii " Cała Polska Czyta Dzieciom "
więcej  >>>

2012.02.29

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 37
 Zjawisko: ROZTOPY Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 04:00 dnia 2012-02-29 do godz. 15:00 dnia 2012-03-02  Obszar: Beskid Niski i Bieszczady Przebieg: Przewiduje się stopniowy
wzrost temperatury powietrza do około 5°C powodujący topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru około 25 km/h z północnego zachodu.       Równocześnie w ciągu najbliższej doby występ. będą opady deszczu do 10 mm, w kolejnych dniach do 5 mm.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

2012.02.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 23 lutego 2012 r./czwartek/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>


2012.02.20

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 31
Zjawisko:  Intensywne opady śniegu,  Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 16:30
dnia 2012-02-20 do godz. 10:00 dnia 2012-02-21 Obszar: Województwo podkarpackie    Przebieg: Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie
od -9 do -6°C.  Spowoduje to zamarzanie roztopionej w ciągu dnia pokrywy śnieżnej i powstanie oblodzenia na drogach i chodnikach.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie


2012.02.17

Zbliża się czas corocznego składania zeznań podatkowych PIT za rok 2011 -  programy pomocne
do
wypełniania zeznań PIT

więcej  >>>


2012.02.17

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 27 
Zjawisko:  Intensywne opady śniegu,  Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia
2012-02-17 do godz. 13:00 dnia 2012-02-18
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 crn do 20 cm.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

2012.02.10

Decyzja (pozytywna) o przydatności wody do spożycia - wodociąg Dębowiec
więcej  >>>


2012.02.09

"Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"  harmonogram szkoleń
(5-6 marca 2012 r.)

więcej  >>>

2012.02.09

Muzeum Narciarstwa im Stanisława Barabasza w Cieklinie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy Anny Papiernik i Ewy Niestorowicz „Dwa Światy - Papiernik i Niestorowicz”
piątek 10 lutego 2012 r. o godzinie 17:00

2012.02.06

7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodzić będzie Dzień Bezpiecznego Internetu
http://dbi.saferinternet.pl/dbi_wiadomosci

2012.02.05

XII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego Cieklin 05-02-2012 r. ( niedziela godz. 13 ºº ) - fotorelacja

więcej  >>>

2012.02.01

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz
Zjawisko: Silny mróz Stopień zagrożenia; 3              Ważność: do godz. 10:00 dnia 04.02.2012
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Przebieg: Przewiduje się temperaturę minimalną od -31°C do -28°C.
Temperatura maksymalna w dzień od -17°C do -14°C.
Prognozowana średnia prędkość wiatru 10 do 20 km/h
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 

2012.02.02

V Gminna Biesiada Artystyczna zorganizowana przez Wójta Gminy Dębowiec i Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos" odbyła się 4 lutego 2011 roku, w Wiejskim Domu Ludowym w Cieklinie. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs kulinarny " Regionalne Potrawy Wigilijne".

2012.01.29

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na „SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI” Gościem poniedziałkowego spotkania będzie Alicja Majko - podróżniczka po przestrzeniach teatralnych, geograficznych, poetyckich a przede wszystkim- duchowych. 30 stycznia 2012r. o godz 17.00 Alicja opowie o podróży niekoniecznie turystycznymi szlakami ale za to z możliwością doświadczenia życia codziennego w hinduistycznych i tybetańskich Indiach. Serdecznie zapraszamy.

2012.01.27

PODR w Boguchwale,  Gminny Punkt Doradztwa w Dębowcu  zaprasza na kurs "Stosowanie środków ochrony roślin"
więcej  >>>

2012.01.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 stycznia 2012 r./wtorek/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>

2012.01.23

Informacja dotycząca dopłat do materiału siewnego w latach 2011- 2012
więcej  >>>

2012.01.19

Informacja o wykazie nieruchomości nr 326/2 położonej w Foluszu przeznaczonej do sprzedaży
w formie przetargowej
więcej  >>>

2012.01.16

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku
więcej  >>>

2012.01.12

Bezpłatne szkolenia z zakresu "Małe projekty w ramach Osi Leader 4 PROW 2007-2013 zasady
i przygotowanie wniosków"
więcej  >>>

2012.01.12

Akcja Noworoczny Dar w Jaśle, której celem jest wsparcie zakupu sprzętu medycznego dla jasielskiego szpitala. Koncert zespołu Fioretti.

więcej  >>>

2012.01.09

XII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego Cieklin 05-02-2012 r. ( niedziela godz. 13 ºº )
więcej  >>>

2012.01.03

Koncert charytatywny na rzecz Oliwki Skiby z Folusz  MDK w Jaśle
więcej  >>>

2012.01.03

Wigilia dla osób starszych i samotnych w Urzędzie Gminy
więcej  >>>

2011.12.29

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
więcej  >>>

2011.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 29 grudnia 2011 r. / czwartek/ o godz. 15 tej
więcej  >>>

2011.12.22

Nagroda dla Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu wraz z Filią w Cieklinie
więcej  >>>

2011.12.22

Spotkanie jasełkowo-wigilijne w Szkole Podstawowej w Dębowcu
więcej  >>>

2011.12.19

Zagrożenie dla zdrowia, jakie niesie za sobą spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych.
Film edukacyjny pod tytułem "Trucizny z domowego komina" mający na celu uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego, że spalanie odpadów w piecach oraz kotłach domowych jest źródłem emisji substancji toksycznych do powietrza, które mają wpływ na nasze zdrowie. Film został sfinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

więcej  >>> 

2011.12.19

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

więcej  >>> 

2011.12.16

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na 2012 rok

więcej  >>>       harmonogram_jpg

2011.12.16

Wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych w dniach 25 i 29 listopada w Dębowcu dostępne są w Urzędzie Gminy Dębowiec /sekretariat/ w godzinach pracy urzędu

2011.12.14

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r. Urząd Gminy czynny będzie
do godziny 14:00
 

2011.12.14

Od 9 grudnia br. do 10 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem wojewody podkarpackiego, będzie obowiązywał zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zakaz nie obowiązuje w Sylwestra - 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. Z zakazu wyłączone są firmy profesjonalnie zajmujące się pokazami, posiadające odpowiednie zezwolenia.  Za złamanie zakazu grozi kara grzywny.

więcej  >>>

2011.12.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 15 grudnia 2011 r. / czwartek/ o godz. 15 tej
więcej  >>>

2011.12.09

W dniu 3 grudnia 2011r. setne urodziny obchodziła Pani Franciszka Czechowicz zamieszkała
w Foluszu

więcej  >>>

2011.12.07

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim - relacja
więcej  >>>

2011.12.07

Konkurs recytatorski " Polska poezja patriotyczna". Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Polscy poeci dzieciom”.
więcej  >>>

2011.12.01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej  poniżej 14000 Euro
na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dębowiec"
więcej  >>>

2011.11.25

SP ZOZ w Dębowcu ogłasza przetarg na sprzedaż aktywów trwałych i wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu w Likwidacji
więcej  >>>

Sprostowanie do ogłoszenia  z dnia  2011.12.01

więcej  >>>

wyniki przetargu   2011-12-07

więcej  >>>

2011.11.25

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim powieściopisarzem, satyrykiem, dziennikarzem.
więcej  >>>

2011.11.25

Święto Niepodległości - 11 listopada 2011 -fotorelacja
więcej  >>>

2011.11.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 30 listopada 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.11.24

Lekkoatletyczny finał w Rzeszowie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie
więcej  >>>

2011.11.23

Gminny Turniej Czytelniczy – V edycja.  Tematem było życie i twórczość Julisza Verne’a

więcej  >>>

2011.11.21

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu FS Lublin Żuk A07D
więcej  >>>

2011.11.16

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji "SOS ŻYCIE" z Mielca zaprasza
na bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w dniach 25 i 28 listopada 2011 w Dębowcu
więcej  >>>

2011.11.14

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Ginący obraz wsi polskiej"
więcej  >>>

2011.11.09

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości w Dębowcu
więcej  >>>

2011.11.07

Rada Gminy Dębowiec na XII Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2011 r. wybrała ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Jaśle i Sądu Rejonowego w Krośnie- Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do Sądu Rejonowego w Jaśle wybrano dwóch ławników: Adama Kmiecika i Teresę Wróżek. Z kolei do Sądu Rejonowego w Krośnie wybrano : Bernadettę Jurusik

2011.10.25

W nocy z soboty 29 października 2011 r. na niedzielę 30 października 2011 r. zmiana czasu
z letniego na zimowy
. Przestawiamy zegarek o godzinę do tyłu z godziny 03:00 na 02:00.
Śpimy o godzinę dłużej!

2011.10.25

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka. MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183,
poz. 1234).

2011.10.22

Akcja „Wspieram Mazury Cud Natury”. Mazury są polskim kandydatem w konkursie szwajcarskiej fundacji New7Wonders na 7 Nowych Cudów Natury. Spośród ponad 440 zgłoszonych propozycji, do finału konkursu, oprócz Mazur, weszło 27 innych miejsc na świecie, m.in. Wezuwiusz, Amazonka, Kilimandżaro, Morze Martwe, Anielski Wodospad w Wenezueli czy Wielki Kanion Kolorado. Finalistów wybrało grono ekspertów pod przewodnictwem
prof. dr. Federico Mayor, byłego dyrektora generalnego UNESCO.
- Głosujmy na
Wielkie Jeziora Mazurskie!

link do strony z głosowaniem :

2011.10.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 26 października 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.10.22

Spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk -17 października 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
więcej  >>>


2011.10.17

Informuje się społeczeństwo Gminy Dębowiec, że w dniu 21 października 2011 roku w godzinach 17:00-17:40 na terenie powiatu jasielskiego zostanie przeprowadzona w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania głośna próba syren alarmowych.
więcej  >>>

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Dębowiec i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
więcej  >>>

wniosek o uczestnictwo w projekcie do pobrania 
więcej  >>>


2011.10.12

Uzdrowisko Rymanów Zdrój - sanatorium „Zimowit” zaprasza na turnusy lecznicze dzieci i młodzież od 5 – 18 roku życia. Pobyt dziecka na leczeniu uzdrowiskowym refundowany jest ze środków narodowego funduszu zdrowia.
więcej  >>>


2011.10.09

Wybory parlamentarne 2011 - wyniki głosowania, statystyki, frekwencja

więcej  >>>


2011.10.07

Wybory parlamentarne 2011

Aby wziąć udział w niedzielnym głosowaniu, musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, ale nie stary dowód osobisty, bo ten według Państwowej Komisji Wyborczej, jest nieważny. W lokalu wyborczym dostaniemy białą kartę w formie książeczki z nazwiskami kandydatów do Sejmu i żółtą kartę formatu A4 z nazwiskami kandydatów do Senatu. Biała książeczka będzie miała tyle stron, ile jest list wyborczych.
Głos do Sejmu będzie ważny, jeżeli postawisz znak „X” w kratce przy nazwisku jednego
z kandydatów tylko z jednej listy. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku
w obrębie tej samej listy, głos również będzie ważny, ale otrzyma go ten kandydat, który znajduje się najwyżej na liście.
Głos do Sejmu będzie nieważny, jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku
z różnych list lub nie postawisz żadnego znaku „X”.
Głos do Senatu będzie ważny, gdy postawisz znak „X” przy nazwisku jednego wybranego kandydata.
Głos do Senatu będzie nieważny, jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku lub nie postawisz żadnego znaku „X”.
Głosowanie trwa w godz. 7.00–21.00


2011.10.05

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje,
iż w dniu 27 września 2011r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o ustanowieniu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W związku z powyższą uchwałą zostanie przyznane dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł w miesiącu listopadzie oraz grudniu 2011 r. Osoba uprawniona do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, aby otrzymać powyższą pomoc, będzie musiała złożyć wniosek do 31 października 2011 r., a w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, termin na złożenie wniosku zostanie przedłużony o 7 dni, licząc od dnia przyznania w/w świadczenia.


2011.10.03

Jubileusz  50 – lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Dębowiec

więcej  >>>

2011.09.27

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Dębowiec i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
więcej  >>>

wniosek o uczestnictwo w projekcie do pobrania 
więcej  >>>


2011.09.27

Informacja

w dniu 28 września 2011 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz 14:30

2011.09.26

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

kandydaci na posłów  więcej  >>>

kandydaci na senatora więcej  >>>

2011.09.23

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie na zawodach w Trzcinicy
więcej  >>>

2011.09.21

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego
się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich.
więcej  >>>

2011.09.16

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
więcej  >>>

2011.09.12

Organizacja pożytku publicznego - Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej
z La Salette

więcej  >>>

2011.09.12

Zawiadamia się rolników, że w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. można składać wnioski w Urzędzie Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r do 31 sierpnia 2011r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

2011.09.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 14 września 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.09.09

Zaproszenie na odpust wrześniowy - Klasztor Matki Boskiej Saletyńskiej

więcej  >>>

2011.09.07

W dniach 12 i 13 wrzesień 2011 r. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych nie będą możliwe
do załatwienia z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

2011.08.30

Dni Dębowca i Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- fotorelacja

więcej  >>>

2011.08.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 2 września 2011 r.

więcej  >>>

2011.08.26

W dniu 25 sierpnia 2011r. setne urodziny obchodziła mieszkanka Woli Dębowieckiej Pani Józefa Buczyńska urodzona 25 sierpnia 1911 r.

więcej  >>>

2011.08.23

Dyrektor GZOS w Dębowcu, informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok 2011/2012 należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu w terminie do 15 września 2011 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Druki wniosków dostępne na miejscu.

2011.08.23

Dożynki Gminne - 21 sierpnia 2011 r. - Łazy Dębowieckie - fotorelacja
więcej  >>>


2011.08.23

Zaproszenie na Turniej Piłki Nożnej i Dni Dębowca   27-28 sierpnia 2011 r. - Dębowiec stadion
więcej  >>>


2011.08.17

Zaproszenie na Dożynki Gminne - 21 sierpnia 2011 r. - Łazy Dębowieckie
więcej  >>>


2011.08.02

Dopłaty do materiału siewnego – już można nabywać materiał siewny objęty dopłatą w 2012 r.
więcej  >>>


2011.08.01

Gmina Dębowiec - członek Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
więcej  >>>


2011.07.28

W dniu 1 sierpnia br. mija 67 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu. Wzorem ubiegłych lat, dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, na terenie powiatu jasielskiego w wymienionym na wstępie dniu o godz. 17:00 zostaną włączone syreny na 3 minuty
i będą emitować dźwięk ciągły.

2011.07.28

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka
więcej  >>>

2011.07.25

Ostrzeżenie  hydrologiczne

więcej  >>>

2011.07.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 lipca 2011 r.

więcej  >>>

2011.07.25

Zaproszenie na IX Spartakiadę Sołectw Gminy Dębowiec 31 lipca -Cieklin
więcej  >>>

2011.07.22

Promesy dla podkarpackich samorządów
więcej  >>>


2011.07.20

Ostrzeżenie  hydrologiczne

więcej  >>>


2011.07.14

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu "Upiększajmy nasze obejścia" - edycja 2011
więcej  >>>


2011.07.06

XXIV Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych 4–9 lipca 2011 - fotorelacja

więcej  >>>


2011.07.01

Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju zaprasza do konkursu malarskiego" Podkarpacie
dla Europy, który będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego od 1 lipca do 30
października 2011 roku. Konkurs malarski Podkarpacie dla Europy skierowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz uczelni wyższych z województwa podkarpackiego
więcej  >>>


2011.07.01

Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
więcej  >>>


2011.06.30

Agencja Rynku Rolnego do dnia 11 lipca 2011 r. przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia
w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC

więcej  >>>


2011.06.30

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

więcej  >>>

2011.06.28

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w formie dofinansowania zakupu dla uczniów uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjów – do dnia 31 sierpnia 2011 r.

więcej  >>>


2011.06.27

Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków 29 czerwca 2011 r. godz 14:30
więcej  >>>       Foto z przejazdu przez Dębowiec  więcej  >>>

2011.06.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2011 r.

więcej  >>>


2011.06.20

Zaproszenie do Tarnowca na imprezę plenerową "Liderzy są wśród nas"

więcej  >>>


2011.06.20

Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną „Dębowiec- moja mała ojczyzna " który odbył się Szkole Podstawowej w Majscowej
więcej  >>>


2011.06.20
"Wózek dla Oliwki "- prośba o wsparcie finansowe

więcej  >>>


1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
 
2011.06.16

12 czerwca 2011r. w Foluszu odbył się Rajd Rowerów Górskich o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego

więcej  >>>


2011.06.15

"Lato z Radiem" w Jaśle już 2 lipca 2011 r. Trasa koncertowa z udziałem gwiazd, emisja specjalnej kolekcji płyt i inne niespodzianki - to plany na czterdziestą edycję "Lata z Radiem"
więcej  >>>

2011.06.13

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 ( możliwość samospisu tylko do 16 czerwca )
więcej  >>>


2011.06.13

XXIV MIĘDZYNARODOWE SALETYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH 4–9 lipca 2011
więcej  >>> 


2011.06.09
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wraz z filią w Cieklinie zapraszają na konkurs fotograficzny " Ginący obraz wsi polskiej"
więcej  >>> 

2011.06.09

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zaprasza na VI Święto Zamku Kazimierzowskiego
więcej  >>> 


2011.06.09

Zaproszenie na Dni Otwartych Drzwi w PODR Boguchwała - regionalna wystawa zwierząt hodowlanych
więcej  >>> 


2011.06.09

III Przegląd Piosenki Turystycznej - Folusz 10 czerwca 2011 r - Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu
więcej  >>> 

     
2011.06.08

Rusza nabór wniosków w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” oraz „Zalesianie gruntów innych niż rolne”
więcej  >>> 

     
2011.06.08
Grand Prix w rowerach górskich Folusz 12 czerwca 2011 r.
więcej  >>> 

    2011.06.07

III Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka w Cieklinie
więcej  >>> 

      2011.06.06

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015
więcej  >>> 
karta zgloszenia kandydata-
link

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 186,30 m2, znajdującego się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich

więcej  >>> 


2011.05.30

Zapraszamy na Piknik Rodzinny do Dębowca - 05.06.2011r.  godz. 15:00- Publiczne Gimnazjum
więcej  >>>


2011.05.25

26 Maja -Dzień Matki najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mam - foto

więcej  >>> 


2011.05.25
Młodzież oraz chór Publicznego Gimnazjum w Dębowcu serdecznie zaprasza na montaż słowno- muzyczny poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
więcej  >>>


2011.05.25

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 FSC Starachowice

więcej  >>>

2011.05.25
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza zaprasza na Noc Muzeów w piątek
27 maja 2011 r. od godz. 18:30 do 24:00
więcej  >>>

2011.05.24

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
więcej  >>>

2011.05.24

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na piknik rodzinny w dniu 1 czerwca - godz. 15:00

więcej  >>>


2011.05.20

zaproszenie do złożenia oferty na "Obsługę bankową budżetu gminy i jednostek podległych Gminy Dębowiec w okresie do 01.06.2014 r."

więcej  >>> 
   
dokumenty dla oferentów:Rb-27s.pdf , Rb-28s.pdf , Rb_N.pdf , Rb_Z.pdf , Rb_NDS.pdf

2011.05.18

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 maja 2011 r.

więcej  >>>

Konkurs gminny "Upiększajmy nasze obejścia" - edycja 2011

więcej  >>> 

Gminny konkurs plastyczny „Różne Oblicza Ojca Świętego” - SP w Dobryni -12 maja 2011 r.
więcej  >>> 

I Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Przyszła wiosna roześmiana”
więcej  >>>
 

Tydzień bibliotek

Spotkanie  w ramach projektu Instytutu Książki „Tu czytamy” Dyskusyjne Kluby Książki,

więcej  >>> 
Spotkanie w ramach programu: Promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książki „Tu czytamy”

więcej  >>> 

Zaproszenie na piknik rodzinny do Cieklina w dniu 15 maja 2011 r. godz 14:00
więcej  >>>
 

     

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 11.05.2011r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 186,30 m2, znajdującego się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich przeznaczony do najmu w formie przetargowej

więcej  >>> 

ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ - dzień 9 maja stał się europejskim symbolem (Dniem Europy), który wraz z flagą, hymnem, mottem i wspólną walutą (euro) stanowi o politycznej tożsamości Unii Europejskiej.
1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Księża Misjonarze Saletyni z Dębowca zapraszają na odpust majowy
więcej  >>> 


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka - 8 maja br. Klasztor MB Saletyńskiej w Dębowcu - foto
więcej  >>> 

Obchody  220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Dębowiec - foto
więcej  >>> 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje że w dniach od 18 do 20 maja 2011 r. będą odbierane
odpady wielkogabarytowe wg harmonogramu:
więcej  >>> 

ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie ostrzega
o możliwości wystąpienia przymrozków
więcej  >>> 

4 maja - Dzień Strażaka
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, bezpiecznych powrotów z akcji, radości
z wykonywanej pracy oraz spełnienia marzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

3 maja 2011 r - obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miasto Gorlice zaprasza na obchody  DNI GORLIC  2 - 3 maja 2011 r.

więcej  >>> 

1 maja 2011 r - Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
więcej  >>>
 

Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle informuję, że 16 maja br. mija termin składania wniosków
o przyznanie płatności do gruntów rolnych na 2011 rok. W związku z tym pracownicy Biura Powiatowego w Jaśle będą przyjmować wnioski w podanych w komunikacie dniach i godzinach:

więcej  >>> 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich
prowadzonej przez Gminę Dębowiec

więcej  >>> 

W dniu 2 maja 2011 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny. W sprawach wypisu aktu zgonu telefonować pod nr telefonu 1344 13047.

Od 5 do 15 maja Wojewódzki Inspektorat Weterynarii na terenie województwa podkarpackiego prowadzić będzie ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących.
Akcja prowadzona będzie przy użyciu samolotów. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie,
w postaci plastra koloru brązowo-szarego o charakterystycznym zapachu, który jest wyczuwalny przez lisy. Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii apeluje do mieszkańców o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy czując zapach człowieka nie zjedzą już takiego blistra.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez dwa tygodnie po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych
za 2011 r.
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br.
W 2011 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje, że w celu ułatwienia Podatnikom złożenia zeznania PIT za 2010 r.:
-wyznaczono dodatkowo pracującą sobotę dnia 30 kwietnia 2011r. w godzinach 9:00- 13:00
-wydłużony zostanie czas pracy Urzędu do godz. 18.00 w dniach 28 i 29 kwietnia
  oraz 2 maja 2011r.
-w tym czasie zapewniona jest obsługa kasowa

Informacja
W dniu 22 kwietnia 2011 (piątek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie czynny do godz. 12:00.
W sprawach wypisu aktu zgonu telefonować pod nr telefonu 1344 13047.

Życzenia świąteczne Starosty Jasielskiego
więcej  >>> 

Informacja Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie o naborze wniosków
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

więcej  >>> 

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza Państwa na imprezę plenerową promującą Fundusze Europejskie Piknik rodzinny pn. Unia I klasa

więcej  >>> 

Dobra gra siatkarek z Dębowca w 1/8 Finale Mistrzostw Polski Młodziczek 16-17 kwietnia
w Białymstoku

więcej  >>> 

Wystawa Wielkanocna "Tradycja Świąteczna - Święconka"
więcej  >>>


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów pożarniczych Star200 oraz Kamaz GBA

więcej  >>> 

Zapraszamy na wystawę pt. "Tradycja Świąteczna - Święconka"
więcej  >>> 

Młodziczki z UKS Gimnazjum Dębowiec w 1/8 Finału Mistrzostw Polski
więcej  >>> 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do konkursu fotograficznego „Moja wieś”

więcej  >>> 

Nabór wniosków na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”

więcej  >>> 

Wyniki wyborów sołtysów z terenu gminy Dębowiec.
więcej  >>> 

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

więcej  >>> 

konkursu plastycznego pt.: „Dwa spojrzenia na baśnie Grimmów”
więcej  >>> 

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w dniach od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
1.04 – 16.06.2011 r. samospis internetowy
8.04 – 30.06.2011 r. wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów i wywiady telefoniczne.  Szczegóły na stronie www.stat.gov.pl

Informacja - wybory do izb rolniczych

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

więcej  >>> 

Informacja - wybory sołtysów

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w miejscowościach Gminy Dębowiec.

więcej  >>> 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z/s w Kołaczycach serdecznie zaprasza  na organizowane  spotkanie z Panią Kornelią Golombek -przedstawicielem Bildungsagentur
z Düsseldorfu (organizacji, która pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych między firmami polskimi, niemieckimi i holenderskimi

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 marca 2011 r.

więcej  >>>