powrót do strony głównej

Dane statystyczne gminy :

Powierzchnia :                 85,83 km 2

Liczba mieszkańców :     8,636

( dane liczbowe na dzień  2011-01-04 zameldowanie stałe)

Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2011 Liczba numerów domów 2011
CIEKLIN Stanisław Więcek 1 236 384
DĘBOWIEC Witold Wątroba 2 028 640
DOBRYNIA Zofia Gumienna 538 170
DULĄBKA Dominik Rzońca 347 122
DZIELEC Janusz Daraż 201 69
FOLUSZ Tadeusz Mizerak 659 109
ŁAZY DĘBOWIECKIE Tadeusz Budziak 641 202
MAJSCOWA Tadeusz Wojtunik 540 165
PAGÓREK Andrzej Nabożny 214 71
RADOŚĆ Janina Maczuga 208 59
WOLA CIEKLIŃSKA Stanisław Krystyniak 254 70
WOLA DĘBOWIECKA Edward Setlak 674 206
ZARZECZE Zygmunt Dąbrowski 1 096 291
razem 8 636 2 558

 

STATYSTYKA ZAMELDOWAŃ I REJESTRACJI NOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 W GMINIE DĘBOWIEC LATA 2006-2008

  

Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2006 liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2007 liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2008 Liczba numerów domów 2006 Liczba numerów domów 2007 Liczba numerów domów 2008 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
CIEKLIN Stanisław Więcek 1229 1235 1226 376 377 379 919
DĘBOWIEC Witold Wątroba 1900 1903 1941 591 600 614 1514
DOBRYNIA Zofia Gumienna 552 546 543 163 164 166 410
DULĄBKA Dominik Rzońca 353 353 347 120 121 121 249
DZIELEC Janusz Daraż 203 202 200 68 68 68 158
FOLUSZ Tadeusz Mizerak 666 678 681 105 107 107 522
ŁAZY DĘBOWIECKIE Tadeusz Budziak 656 658 655 197 197 197 515
MAJSCOWA Tadeusz Wojtunik 552 548 553 159 159 160 420
PAGÓREK Andrzej Nabożny 208 215 217 70 70 70 161
RADOŚĆ Janina Maczuga 207 207 205 57 57 58 155
WOLA CIEKLIŃSKA Stanisław Krystyniak 248 249 251 70 68 69 181
WOLA DĘBOWIECKA Edward Setlak 672 670 677 203 203 204 528
ZARZECZE Zygmunt Dąbrowski 1090 1109 1108 278 279 281 830
razem 8536 8573 8604 2457 2470 2494 6562


Dochody i wydatki budżetowe od roku 2001 do 2008 Gminy Dębowiec.

wyszczególnienie lat ==> 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.
Dochody budżetu  /zł na mieszkańca/ : 1 118 1 237 1 250 1 407 1 665 1 937 2 149 2 170
w tym dochody własne /zł na mieszkańca/ : 229 262 242 277 288 298 354 361
Wydatki budżetu  /zł na mieszkańca/ : 1 109 1 231 1 280 1 569 1 563 2 153 2 280 2 554
w tym wydatki inwestycyjne /zł na mieszkańca/ :   126 160 178 366 172 531 474 742
Lp. Miejscowość Powierzchnia geodezyjna
( km2 )
powierzchnia (w ha) kobiety mężczyźni Razem (osoby) Gęstość zaludn. na 1 km2 (osoby)
1 CIEKLIN 11,30 1 127,88 631 595 1 226 108,5
2 DĘBOWIEC 13,15 1 315,43 971 970 1 941 147,6
3 DOBRYNIA 4,90 493,88 276 267 543 110,82
4 DULĄBKA 5,27 526,52 169 178 347 65,84
5 DZIELEC 1,34 133,83 105 95 200 149,25
6 FOLUSZ 19,62 1 962,54 315 366 681 34,71
7 ŁAZY DĘBOWIECKIE 3,99 398,73 334 321 655 164,16
8 MAJSCOWA 3,11 310,83 287 266 553 177,81
9 PAGÓREK 2,92 292,26 117 100 217 74,32
10 RADOŚĆ 1,35 134,95 105 100 205 151,85
11 WOLA CIEKLIŃSKA 5,64 564,47 130 121 251 44,5
12 WOLA DĘBOWIECKA 6,54 654,17 358 319 677 103,52
13 ZARZECZE 7,30 730,06 587 521 1 108 151,78
RAZEM 86,43 8 645,55 4 385 4 219 8 604 99,55