Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą  jest właściciel nieruchomości


 

Gmina Dębowiec

Karta informacyjna  -załatwianie sprawy

 

Opis sprawy/zadania

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

Kogo dotyczy

Osoby które zamierzają wyciąć drzewa lub krzewy ( iglaste i liściaste powyżej 10 lat żywotności )  i są właścicielem nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa,

Formularze/wnioski do pobrania

Opłaty

Złożenie wniosku jest bezpłatne
Opłata pobierana za wycięcie drzewa jest ustalana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia, a także rodzaju i gatunku drzewa.

 

Osoba odpowiedzialna

Krystyna Gotfryd  - Referat Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy  – pok. nr 9  ( I piętro  UG)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art.83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 20041 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

1.       W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

2.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.